Flerbostadshus i Skogås FOTO: Hyresgästföreningen
Flerbostadshus i Skogås FOTO: Hyresgäst­föreningen

Ny rapport: Pressad bostadssituation för unga vuxna i Stockholms län

Andelen unga vuxna som bor kvar hemma hos sina föräldrar ligger kvar på samma rekordnivå som vid tidigare mätning och allt fler har behövt ekonomisk hjälp från familj eller vänner. Hyresgäst­föreningens återkommande rapport Unga vuxnas boende Stockholms län visar på en mycket pressad situation för länets unga.

 – Förutsättningarna för att vara ung vuxen på bostadsmarknaden i Stockholm idag gör mig bedrövad. Trösklarna till ett eget tryggt boende blir bara högre och högre. Det är inte bara väldigt svårt att hitta någonstans att bo, utan på vägen kan du också bli utsatt för trakasserier, oseriösa hyresvärdar och ockerhyror. Bristen på hållbara och trygga bostäder påverkar unga vuxnas livsval och framtidstro och på sikt även regionens tillväxt, säger Susanne Sjöblom, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region Stockholm. 

Sedan 1997 har Hyresgäst­föreningen vartannat år släppt en rapport om unga vuxnas boende (ålder 20-27 år).  Rapporten visar på en mycket pressad situation för många unga vuxna i Stockholms län:  
 

  • 34 procent av unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar, vilket motsvarar cirka 75 000 personer 

  • 73 procent av de som bor hemma hos föräldrar är ofrivilligt hemmaboende och vill bo på annat sätt 

  • 34 procent av de ofrivilligt hemmaboende vill helst av allt bo i en egen hyresrätt 

  • 60 procent har fått ekonomisk hjälp senaste året av vänner eller föräldrar 

  • 29 procent oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden 

  • 36 procent tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden

 – Bland de ofrivilligt hemmaboende ser vi en enorm ökning av unga som vill bo i hyresrätt. Det är en tydlig signal till ansvariga politiker att säkerställa att det finns tillräckligt med hyresrätter med överkomliga hyror. Samtidigt ser vi nu i inflationens spår att byggandet bromsar in kraftigt, vilket kommer leda till en ökad bostadsbrist och värre situation, inte minst för unga vuxna. Byggandet kan inte avstanna när vi behöver det som allra mest. Det är hög tid att politiker på alla nivåer tar sitt ansvar och gör något åt saken, säger Susanne Sjöblom, regionordförande, Hyresgäst­föreningen region Stockholm.  

Stockholms kommuner har bostadsförsörjningsansvar och kan bidra till lösningen genom att ha och stärka sina allmännyttiga bostadsbolag, bedriva en aktiv markpolitik, bygga billigare genom standardiseringar samt säkerställa att inga fler ombildningar eller utförsäljningar av hyresrätter sker. Men det krävs också krafttag på nationell nivå för att komma till rätta med de enorma utmaningarna vi står inför. 

Hyresgäst­föreningen kräver följande åtgärder: 

1. Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar merparten av de lediga lägenheterna efter antal år i kön, vilket missgynnar unga. Hyresgäst­föreningen anser därför att lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där exempelvis de utan bostad prioriteras. 

2. Stärk bostadsbidraget. Nu krävs en rejäl förstärkning av bostadsbidraget, som halkat efter i trettio år, för att på riktigt stödja landets unga vuxna. 

3. Förmånliga bygglån. Medan förändringar i bostadskön och stärkt bostadsbidrag skulle ge effekt för landets unga nu direkt så är det inte lösningen på landets problem med bostadsbrist. Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Regeringen kan inte längre vänta och se, nu krävs kraftfulla satsningar. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investerings­stöd, annars kommer bostadsbristen att förvärras. 

Läs hela rapporten;  Unga vuxnas boende 2023 Stockholms län.