Hyresgästföreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset presenterar undersökning och arrangerar temadag om barnfamiljers ekonomiska svårigheter
Hyresgäst­föreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset presenterar undersökning och arrangerar temadag om barnfamiljers ekonomiska svårigheter

Ny mätning: tuffare ekonomiskt läge för barnfamiljer

En ny Sifo-undersökning bekräftar civilsamhällets beskrivning: ett tufft ekonomiskt läge för barnfamiljer med små ekonomiska marginaler. Undersökningen visar att 4 av 10 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har behövt låna pengar för att kunna betala grundläggande utgifter de senaste sex månaderna. 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna. Läget för de mest utsatta familjerna är allvarligare än förra året.

Mot bakgrund av mätningen drar vi fyra organisationer den gemensamma slutsatsen att fler barnfamiljer har allt svårare att tillgodose grundläggande behov. Inflation, hyreshöjningar, höga räntor och stigande matpriser innebär ökad press på grupper med små eller inga ekonomiska marginaler och har slagit extra hårt mot de familjer som redan tidigare fick vända på slantarna. Och det är barnen som tar smällen. Deras rätt till skälig levnadsstandard, till hälsa och till en meningsfull fritid påverkas av det ekonomiska läget.

Vår undersökning visar att:

  • 4 av 10 ensamstående föräldrar och nästan 3 av 10 av sammanboende föräldrar med lägre inkomst, anger att de har behövt låna pengar för att kunna betala det grundläggande de senaste sex månaderna. Detta är en kraftig ökning jämfört med förra året.  
  • 1 av 5 ensamstående föräldrar med lägre inkomst har inte haft råd att äta sig mätt vid något eller flera tillfällen de senaste sex månaderna.   
  • Nästan varannan ensamstående förälder och var tredje sammanboende förälder med lägre inkomst har inte haft råd att köpa näringsriktig mat varje dag i veckan. 
  • Fyra av tio ensamstående föräldrar och två av tio av sammanboende föräldrar skulle som mest klara av ökade utgifter på 1 000 kronor innan det blir svårt att betala räkningarna.  Det pekar på en kraftig försämring jämfört med förra året då det var 32 procent av ensamstående och 9 procent av sammanboende som uppgav samma svårighet.  
  • Drygt varannan ensamstående förälder och mer än tre av tio sammanboende föräldrar har haft svårigheter att betala fritidsaktiviteter till barnen. 

Det är denna verklighet vi möter varje dag i våra verksamheter runt om i landet, där trycket blir allt större. Allt fler söker hjälp. Undersökningen pekar på det våra organisationer redan kunnat se: många familjer har svårt att tillgodose sina barns grundläggande behov.

– Vi ser att ensamstående föräldrar med låga inkomster har särskilt svårt att få ekonomin att gå ihop. I Rädda Barnens verksamheter möter vi ensamstående mammor som berättar om hur svårt det är att få ihop livet med låga inkomster. Det krävs en fungerande ekonomisk familjepolitik där barnbidrag följer kostnadsutvecklingen och höjs, säger Åsa Regnér, Rädda Barnens generalsekreterare.

– Många ensamstående mammor tvingas göra brutala prioriteringar just nu. Vi pratar med föräldrar som behöver låna för att klara av hyran. Det gör mig orolig att så många barn i Sverige idag tvingas växa upp med stressen kring ekonomin, som inte får möjligheten att vara just barn. Vi tror att ett omtag kring bostadsbidraget skulle kunna vara en del av lösningen och minska stressen för många familjer som vänder på varenda krona. Det är dags att politiken kliver in och prioriterar barnfamiljer, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen.

– Tre av tio ensamstående föräldrar med lägre inkomst har svårt att ha råd med kollektivtrafik. Samtidigt vet vi att fri buss och tunnelbana är avgörande för många barn och ungdomar i just de här familjerna. De har inte råd att åka till sina aktiviteter. Ytterst handlar fri rörlighet om rätten till en meningsfull fritid, säger Åse Henell, Majblommans generalsekreterare. 

– I våra verksamheter ser vi en drastisk ökning av barnfamiljer som hämtar matkassar. Vi är oroliga för de långsiktiga konsekvenser som kommer av att barn växer upp i ekonomisk otrygghet och inte får sina mest grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda, säger Anders Pedersen, tf generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Om undersökningen:
Hyresgäst­föreningen, Röda Korset, Rädda Barnen och Majblomman jobbar sedan länge med och för utsatta grupper i samhället. För andra året i rad gav organisationerna Verian uppdraget att genomföra en undersökning om barnfamiljers ekonomiska läge, som en del i arbetet att samla kunskap om hur det tuffare ekonomiska läget drabbar familjer och barn. Undersökningen genomfördes av Verian via Sifo-panelen och en partnerpanel. Båda panelerna är riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepaneler. Intervjuerna samlades in mellan 8-27 februari 2024. Målgruppen för undersökningen är barnfamiljer med barn under 18 år. Huvudmålgruppen är dels ensamstående med en inkomst under 29 500 kr/mån och sammanboende med en inkomst under 42 000 kr/mån, samt en kontrollgrupp som motsvarar barnfamiljer oavsett hushållsinkomst.

Om temadagen 20 mars:
För andra året arrangerar Hyresgäst­föreningen, Majblomman, Rädda Barnen och Svenska Röda Korset en gemensam temadag om barnfamiljers ekonomiska svårigheter, 2024.  Med utgångspunkt i en ny, gemensam Sifo-mätning genomförs en halvdag på Kulturhuset i Stockholm. Civilsamhället möter partitoppar från vänster till höger för att diskutera det försämrade läget för barn och barnfamiljer i Sverige. Kända gäster delar scen med ungdomar som berättar om barns villkor på marginalen, just nu. 

Presskontakter:
Hyresgäst­föreningen: Gilda Romero, pressekreterare, gilda.romero@hyresgastforeningen.se 072-549 11 55

Majblomman:  Liv Landell Major, pressekreterare, liv.landell@majblomman.se 0708-74 27 13 

Rädda Barnen: Anne Thorngren, pressekreterare, anne.thorngren@rb.se 0723-57 67 56

Röda Korset: Emma Grip, pressekreterare, emma.grip@redcross.se  070-280 43 75