Text från TT

Ny hyressättningsmodell lanseras i Ystad

Hyresgäst­föreningen har tillsammans med Fastighetsägarna Syd, Ystadbostäder, Heimstaden, Contentus, Leny Fastighets AB arbetat fram en hyressättningsmodell, Ystadmodellen. Syftet är att skapa en mer rättvis hyressättning som baseras på vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende samt lägenheternas och fastigheternas standard och läge.

Parterna har arbetat fram Ystadmodellen utifrån ett poängsystem som bland annat baseras på svaren i en enkät som skickats ut till 3000 hyresgäster. Enkäten gav svar på hur hyresgästerna värdesatte sitt boende, vilken syn de hade på olika bostadsområden och hur attraktivt det var med närhet till service och centrum etc. Detta för att skapa en samsyn kring hyressättning och utifrån en modell som bygger på lokala förutsättningar. Modellen förenklar förhandlingsprocessen och bidrar till tydlighet varför till synes lika lägenheter har olika hyror.

–För oss på Hyresgäst­föreningen är det viktigt att det är hyresgästernas åsikter som ligger till grund för modellen, det skapar en samsyn och gör hyressättningen mer transparent, säger Christian Lundberg förhandlare på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.

Den här typen av hyressättningsmodeller är ingen ny företeelse och finns redan etablerade på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund. Modellen avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran. För hyresgästerna kommer det nya sättet att beräkna hyran på att innebära en omfördelning som i vissa fall leder till en lägre hyra och i andra fall en högre.

Från och med den 28 mars 2023 började Ystadmodellen att gälla, men det betyder inte att hyrorna ändras vid det exakta datumet. Först måste hyresvärdarna göra en poängbedömning av bostäderna och det kommer att ta olika lång tid för olika fastighetsägare. Därefter kommer hyresgästerna att få information om vad som gäller för deras lägenhet.