Gunnar Bergman, ordförande Hyresgästföreningen Region Norrland
Gunnar Bergman, ordförande Hyresgäst­föreningen Region Norrland

Ny hyra i Boden avgjord av skiljeman

Hyresgäst­föreningen och Wiksténs fastigheter i Boden har inte kunnat komma överens om en rimlig hyreshöjning för 2023. Wiksténs valde att genom sitt ombud Fastighetsägarna Mittnord lämna över ärendet till hyresnämnden och begärde att en oberoende skiljeman skulle avgöra den nya hyran för bolagets bestånd. Skiljemannen har nu genom skriftlig rekommendation fastställt hyreshöjningen för berörda fastigheter till 4 procent från den 1 februari 2023.

- Vi har stått på hyresgästernas sida och kämpat för så rimliga hyror som möjligt, trots historiskt höga hyreskrav. Hyresnämnden har lyssnat på våra argument och detta är ett glädjande besked för Bodens hyresgäster, utifrån förutsättningarna. Vi är aldrig nöjda med en hyreshöjning men konstaterar att det inte blir några 10,27 procent, som var kravet från början, säger Hyresgäst­föreningen Norrlands ordförande Gunnar Bergman.

- Beslutet är principiellt viktigt, inte minst inför kommande års hyres­förhandlingar. Vi förväntar oss betydligt mer återhållsamma yrkanden om hyreshöjningar nästa år. Det ligger i allas intresse att hyresgäster, mitt i denna lågkonjunktur har råd att betala hyran men också råd att leva, säger Gunnar Bergman.

Wiksténs fastigheter yrkade genom sitt ombud Fastighetsägarna Mittnord att skiljemannen genom skriftlig rekommendation skulle fastställa hyresändringen för fastigheterna med 10,27 procent från den 1 februari 2023. Hyresgäst­föreningen yrkade istället att skiljemannen genom skriftlig rekommendation skulle fastställa hyresändringen för fastigheterna med 2,42 procent från den 1 maj 2023.

För mer information:
Marie Hjorth, enhetschef förhandling, 070-339 18 35
Niclas Sundell, enhetschef juridik, 070-579 24 46