Thomas Grinderslev, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Thomas Grinderslev, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Marks Bostads vill höja hyrorna med 8,79 procent

Marks Bostads AB har nu specificerat sitt krav i den pågående förhandlingen om nästa års hyror för sina 3 322 hyresgäster.

Nu har hyresförhandlingen mellan Marks Bostad och Hyresgäst­föreningen startat. Bostadsbolaget har presenterat ett höjningskrav på 8,79 procent från årsskiftet vilket är ännu högre än förra årets rekordkrav på 6,3 procent.

Hyresgäst­föreningen, som representerar Marks Bostads hyresgäster, anser att kravet är bortom all rimlighet och menar att bostadsbolaget måste vara beredd på sjunkande marginaler, vilket är den verklighet som gäller för hyresgästkollektivet och många andra företag när det är tuffa tider.

Thomas Grinderslev, som leder Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp, påpekar att hyresgästerna redan fått se sina ekonomiska marginaler minskade genom drastiskt höga priser och en väldigt svag löneutveckling i relation till de två senaste årens skyhöga inflation. Samtidigt tog hyresgästerna ett stort ansvar för fastighetsägarnas kostnadsutveckling genom historiskt höga hyreshöjningar under 2023.

– Vi anser att Marks Bostads höga krav inte alls tar hänsyn till den svåra kris som hyresgästerna befinner sig i. Hyresgästerna kan inte förväntas ta hela notan för fastighetsägarnas kostnadsökningar när det är tuffa tider. Det är inte rimligt och det kan vi inte acceptera. Vi hoppas att vi kan hitta en balanserad och rimlig lösning för både hyresgästerna och bostadsbolaget.

Marks Bostads krav skulle för en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter innebära att hyran går upp 489 kronor i månaden eller 5 868 kronor per år, det vill säga lite drygt en extra månadshyra.