Text från TT
Björn Agertoft, förhandlare Hyresgäst­föreningen norra Skåne

Klar hyresförhandling: Ny hyra för Hörbybostäders hyresgäster

Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Hörbybostäder har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 395 lägenheter i Hörby. Från och med 1 januari 2024 höjer Hörbybostäder hyrorna med 4,6 procent i genomsnitt. Hörbybostäder ville först höja hyran med ca 10 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag kommit med historiskt höga hyreskrav, vissa på 12 procent eller mer.

Efter utmanande men konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och Hörbybostäders nått en överenskommelse om hyror för 2024. Överenskommelsen innebär att Hörbybostäders höjer hyrorna i genomsnitt med 4,6 procent, från 1 januari 2024. Fördelning av hyreshöjningen sker mellan lägenheter som har varmhyra och de som betalar sin uppvärmning själv.

– Vi har pressat ner fastighetsägarens yrkande till hälften, men att skriva under på 4,6 procent är inte roligt, vi är medvetna att det blir en tung smäll för många. Med tanke på att vi är inne i andra året med en levnadskostnadskris och hyresgäster som är väldigt hårt pressade ekonomiskt, hade vi helst velat se en lägre höjning. Men i en förhandling måste båda parter vara villiga att närma sig varandra och hitta lösningar. Denna förhandling har präglats av ett avvägande mellan hyresgästernas intressen och bolagets behov, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Årets hyres­förhandlingar präglas av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. En ekonomisk situation som påverkar alla parter, och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar.

– Genom överenskommelsen visar vi att det går att komma överens om båda parter har en vilja och verkligen försöker. I år är det viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar. Det är en otroligt tuff sits för många av landets hyresgäster. Vi har kämpat allt vi kunnat för att trycka ned de rekordhöga kraven som fastighetsägarna kommit med, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Parterna har i denna förhandling beaktat den partsgemensamma överenskommelsen om grunder för de årliga förhandlingarna.