Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne
Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne

Klar förhandling: Ny hyra för Svalövsbostäders hyresgäster

Hyres­förhandlingarna är klara mellan Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Svalövsbostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning med 4,6 procent i snitt på lägenheter med varmhyra och 2,2 procent på lägenheter med kallhyra från och med den 1 april 2023.

Efter tuffa men konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och Svalövsbostäder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 1077 lägenheter som berörs av överenskommelsen.

– Efter lokala förhandlingar har parterna träffat en överenskommelse. Vi är medvetna om att hyreshöjningen är högre än tidigare år. Denna förhandling har präglats av ett avvägande mellan hyresgästernas intressen och bolagets behov, säger Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Förhandlingsläget i år har varit unikt. Vi befinner oss i en tid av hög inflation vilket lett till drastiska kostnadsökningar som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster. I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar än vad det varit föregående år, säger Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.


Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.