Text från TT

Klar förhandling: Ny hyra för Landskronahems hyresgäster

Hyres­förhandlingarna är klara mellan Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Landskronahem. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 4,5 procent i genomsnitt. Ikraftträdandedatum är 1 maj 2023.

För hyresgäster med kallhyra och för hyresgäster som bor i nyproducerade hus med presumtionshyra blir hyreshöjningen 2,5 procent. För hyresgäster med varmhyra differentieras enligt Landskronahems hyressättningsmodell i spannet 4,3 procent till 4,8 procent.

– Mot bakgrund av rådande samhällsekonomi så har förhandlingarna i år dragit ut på tiden. Efter avvägningar mellan hyresgästernas intressen och fastighetsägarens behov har parterna på lokalt plan kunnat träffa en överenskommelse, säger Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Förhandlingsläget i år har varit unikt och prövande. I en tid som präglas av hög inflation som drabbar alla i samhället är det extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar mot de många hyresgäster som lever på marginalerna. Vi hoppas att det finns förståelse för att det i år har blivit en högre hyreshöjning än tidigare år, säger Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Drygt 2 500 lägenheter berörs av hyreshöjningen.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.