Fotograf: Sofie Lindberg
Fotograf: Sofie Lindberg

Klar förhandling: Ny hyra för Hyltebostäders hyresgäster

Hyres­förhandlingarna är klara mellan Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Bostadsstiftelsen Hyltebostäder. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på totalt 3,8 procent från och med den 1 januari 2023.

Efter tuffa men konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 500 lägenheter som berörs av överenskommelsen.

– I år har det varit tuffa förhandlingar och vi är nöjda över att vi lyckats landa i en överenskommelse trots det svåra förhandlingsläget. Vi har kommit överens lokalt och på så vis värnar vi om förhandlingssystemet och det nya förhandlingsunderlaget, säger Thinh Le Dinh, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Förhandlingsläget i år har varit unikt. Vi befinner oss i en tid av hög inflation vilket lett till drastiska kostnadsökningar som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster. I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar än vad det varit föregående år, säger Thinh Le Dinh, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Bolaget har tagit stort ansvar i det tuffa klimat som råder samt visat en vilja till en överenskommelse där hyresgästernas bästa står i fokus, säger Thinh Le Dinh.

Gällande retroaktivitet finns det möjligheter att dela upp betalningarna. Bolaget har öppnat upp möjligheten för avbetalning så inte hyreshöjningen slår hårt på hyresgästernas plånböcker. Ni som hyresgäster ska vända er till bolaget för frågor gällande retroaktivitet.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.


För mer information, kontakta:
Thinh Le Dinh, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne
0771–443 443
thinh.ledinh@hyresgastforeningen.se

Simone Hellrand, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne
0771-443 443
simone.hellrand@hyresgastforeningen.se

 

Region Norra Skåne
Regional pressjour Norra Skåne
010- 45 91700
press.norraskane@hyresgastforeningen.se