Jens Svensson, förhandlare Hyresgästföreningen norra Skåne
Foto: Marie Walther
Jens Svensson, förhandlare Hyresgäst­föreningen norra Skåne

Klar förhandling: Ny hyra för Falkenberg bostads ABs hyresgäster

Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget FABO har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 2 513 lägenheter i Falkenberg. Från och med 1 februari 2024 höjer FABO hyrorna med 5,3 procent för varmhyror samt 4 procent för kallhyror. FABO ville först höja hyran med 9,65 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag kommit med historiskt höga hyreskrav.

Efter utmanande men konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och FABO nått en överenskommelse om hyror för 2024. Överenskommelsen innebär att FABO höjer hyrorna  med 5,3 procent för varmhyror och 4 procent för kallhyror, från 1 februari 2024.

– Vi har pressat ner fastighetsägarens yrkande, men att skriva under på dessa nivåer är inte roligt, vi är medvetna att det blir en tung smäll för många. Med tanke på att vi är inne i andra året med en levnadskostnadskris och hyresgäster som är väldigt hårt pressade ekonomiskt, hade vi helst velat se en lägre höjning. Men i en förhandling måste båda parter vara villiga att närma sig varandra och hitta lösningar och denna förhandling har präglats av ett avvägande bolagets behov och hyresgästernas intressen, säger Jens Svensson, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.
 
Årets hyres­förhandlingar präglas av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. En ekonomisk situation som påverkar alla parter, och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar.

– I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar. Det är en otroligt tuff sits för många av landets hyresgäster. Vi har kämpat allt vi kunnat för att trycka ned de rekordhöga kraven som fastighetsägarna kommit med, säger Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Parterna har i denna förhandling beaktat den partsgemensamma överenskommelsen som grund för de årliga förhandlingarna.