Förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. Fotograf: Mikael Malmborg
Förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne. Fotograf: Mikael Malmborg

Klar förhandling: Ny hyra för Ängelholmshems hyresgäster

Hyres­förhandlingarna är klara mellan Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Ängelholmshem. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 4,4 procent för lägenheter med varmhyra och 1,95 procent för lägenheter med kallhyra från och med 1 februari 2023. Retroaktivitet kommer att fördelas på kommande månader.

Efter konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och Ängelholmshem nått en överenskommelse om hyror för 2023. Det är cirka 3 400 lägenheter som berörs av överenskommelsen. 

– Vissa förhandlingar är svårare att lösa än andra. Det här har varit en sådan, men vi välkomnar att efter en lång förhandling med Ängelholmshem lyckats nå en överenskommelse på ett lokalt plan. Vi är medvetna om att hyreshöjningen är en bit högre än vad som har varit tidigare år, men vi har nått fram i ett avvägande med hyresgästerna i fokus och bolagets behov, säger Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

– Förhandlingsläget i år har varit unikt. Vi befinner oss i en tid av hög inflation vilket lett till drastiska kostnadsökningar som drabbar både fastighetsägare och hyresgäster. I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar än vad det varit föregående år, säger Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

För mer information, kontakta:
Fredrik Malmberg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne 
010-459 17 11, 
fredrik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Karl-Mikael Jensen, gruppchef förhandling på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne
010-459 17 15, 
karl-mikael.jensen@hyresgastforeningen.se

  

Region Norra Skåne
Regional pressjour Norra Skåne
010- 45 91700
press.norraskane@hyresgastforeningen.se