Simone Hellrand, förhandlare Hyresgästföreningen norra Skåne
Foto: Marie Walther
Simone Hellrand, förhandlare Hyresgäst­föreningen norra Skåne

Klar förhandling med Hyltebostäder: Yrkade på 8,5 - hamnade på 4,95

Hyresgäst­föreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Hyltebostäder har enats om en ny hyresöverenskommelse. Från och med den 1 januari 2024 höjer Hyltebostäder hyrorna med 4,95 procent. Hyltebostäder ville först höja hyran med 8,5 procent. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag kommit med historiskt höga hyreskrav, vissa på 12 procent eller mer.

Efter utmanande men konstruktiva förhandlingar är det klart att Hyresgäst­föreningen och Hyltebostäder nått en överenskommelse om hyror för 2024.

– Vi har pressat ner fastighetsägarens yrkande, men att skriva under på 4,95 procent är inte roligt. Vi är medvetna om att det blir en tung smäll för många. Med tanke på att vi är inne i andra året med en levnadskostnadskris och hyresgäster som är väldigt hårt pressade ekonomiskt, hade vi helst velat se en lägre höjning. Men i en förhandling måste båda parter vara villiga att närma sig varandra och hitta lösningar och denna förhandling har präglats av ett avvägande mellan bolagets behov och hyresgästernas intressen, säger Jens Svensson, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne. 
 
Årets hyres­förhandlingar präglas av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. En ekonomisk situation som påverkar alla parter, och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar.

- I år är det därför extra viktigt att fastighetsägare tar sitt ansvar då många hyresgäster lever på marginaler. Vi hoppas samtidigt att det finns en förståelse för att det i år har blivit högre hyreshöjningar. Vi har kämpat allt vi kunnat för att trycka ned de rekordhöga kraven som fastighetsägarna kommit med då det är en otroligt tuff sits för många av landets hyresgäster, säger Simone Hellrand, förhandlare på Hyresgäst­föreningen region norra Skåne.
 
Parterna har i denna förhandling beaktat den partsgemensamma överenskommelsen som grund för de årliga förhandlingarna.