Hyresgäst­föreningen uppmanar hyresvärdarna - Sänk hyreskraven inför 2024!

Sänk hyreskraven och förväntningarna på hyreshöjningar! Det är Hyresgäst­föreningens uppmaning till kommunala och privata bostadsföretag i 76 kommuner i Mellansverige inför förhandlingarna om hyrorna för 2024.

Bakgrunden är förra årets hyreshöjningar som blev de högsta på över 30 år och som drabbat hyreshushållen mycket hårt. Med drygt 60% av hyreshushållen som enpersonshushåll med lägre disponibel inkomst och där ytterligare 7% är ensamstående med barn bidrog hyreshöjningarna för 2023 tillsammans med skenande matpriser och konsumtionskostnader till att hyresgästernas redan pressade marginaler försvann. Ytterligare ett år av höga hyreshöjningar skulle innebära en katastrof för hyresgästerna och slå hårt mot samhällsekonomin i stort.

- Sverige befinner sig i en ekonomisk kris, det hanterar vi inte genom att enskilda intressen tillgodoser sina egna behov på bekostnad av alla andra. Vi hanterar krisen tillsammans där alla tar sin del av ansvaret. Hyresgästerna har tagit sin del. Nu måste hyresvärdarna visa sig beredda att ta sin. Något annat är lika oacceptabelt som orimligt, säger Helena Frisk, ordförande i Hyresgäst­föreningen, Region Mitt.

- Vi har respekt och förståelse för att krisen slår hårt mot hyresvärdarna. Men den respekten och förståelsen ger inte hyresgästerna mer pengar till hyreshöjningar. De är lika hårt drabbade som våra motparter och kan inte ta ytterligare hyreshöjningschocker, säger Hans Eklund, ordförande i Hyresgäst­föreningen, Region Aros-Gävle

Hyres­förhandlingarna inleds i oktober månad där den första omgången förhandlingsuppgörelser ska vara klara till årsskiftet och den andra omgången till andra kvartalet 2024.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Marcus Kjellin, Förhandlingsstrateg, tel 070-245 46 13

Hyresgäst­föreningen Region Aros-Gävle omfattar Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län

Hyresgäst­föreningen Region Mitt omfattar Dalarnas län, Södermanlands län, Värmlands län och Örebro län