Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.  Foto Filippa Ländin
Hyresgäst­föreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Filippa Ländin

Hyresgäst­föreningen starkt kritisk till regeringens budget – saknar krisinsikt och hyresgästerna osynliga

Idag presenterade regeringen sin budget för 2024. Hyresgäst­föreningen ser en budget där det saknas krisinsikt och satsningar för att få Sverige ur bygg- och bostadskrisen. Tre miljoner hyresgäster får också stå tillbaka för mer ROT-avdrag till villor och bostadsrätter. Hyresgäst­föreningen är positiv till den förlängda höjningen av bostadsbidraget men det räcker inte för att få bukt med de stora utmaningar bostadsmarknaden står inför.

- Vi är besvikna. För det första verkar ju regeringen glömt bort tre miljoner hyresgäster i årets budget. Mer pengar till det ägda boendet medan hyresgästerna får stå tillbaka. Vi ser inga åtgärder för att stärka upp hyresgästernas tuffa ekonomiska situation men heller inga åtgärder för att mildra den allvarliga bygg- och bostadskrisen vi befinner oss i. Jag tycker väljarna ska kunna förvänta sig en större krisinsikt i de svåra tider som råder, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgäst­föreningen. 

Hyresgästernas ekonomi 

Enligt Hyresgäst­föreningens prognos satsar regeringen i sitt budgetförslag 2700 kronor per hyreshushåll, medan satsningarna på hushåll i villa eller bostadsrätt motsvarar över 20 000 kronor. 

- Detta är inte bara djupt orättvist utan faktiskt en obegriplig prioritering, därför att resurserna inte går dit de behövs som mest. Hyresgästerna har en minst lika pressad ekonomisk situation som människor som äger sitt boende. Bostadsminister Andreas Carlson: var är ROT-avdraget till Sveriges hyresgäster? säger Marie Linder.  

- Ja det är bra att regeringen förlänger höjningen av bostadsbidraget och tilläggsbidraget, vi har länge velat se en reformering av bostadsbidraget. Men det räcker inte. Idag har hushållen det riktigt tufft att få ihop sin vardagsekonomi. Det handlar om att ha råd med kläder till ungarna, mat på bordet och att betala hyran. Då behövs en politik som möter den ekonomiska krisen med mod och kraftfulla satsningar istället för att ducka för den, säger Marie Linder.  

Byggkrisen 

Hyresgäst­föreningen och bostadsmarknadens aktörer har under långt tid uttryckt oro över den kraftiga inbromsningen i bostadsbyggandet, och efterlyst kraftfulla åtgärder för att få fart på byggandet. Detta gav aktörerna även uttryck för vid det rundabordssamtal som bostadsministern bjöd in till i våras. Trots det finns inga åtgärder i höstens budget för att råda bot på situationen på bostadsmarknaden. 

- Jag är djupt oroad över bostadssituationen, och byggkrisen är ett faktum. I år störtdyker byggandet och det ser ännu mörkare ut framåt. Bostadsbristen kommer att förvärras och den ekonomiska krisen kommer fördjupas när regeringen passivt ser på. Både vi hyresgäster och övrig bransch har länge efterfrågat stimulanser med verklig effekt på bostadsbyggandet, som förmånliga bygglån och investerings­stöd. Ett utökat ROT-avdrag ger inga nya byggkranar i skyn, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgäst­föreningen.