Text från TT

Hyresgäst­föreningen lanserar namninsamling för förhandling med MKB

I november lämnade MKB plötsligt hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen och tog ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén. MKB krävde att få höja hyrorna med 8,25 procent från 1 januari nästa år, ett krav som Hyresgäst­föreningen inte kunde gå med på.

– Vi anser inte att avbryta förhandlingarna så tidigt i processen är att ta ansvar för sina hyresgäster. Det visar tyvärr att MKB inte har det allmännyttiga ansvar man kan önska sig av ett kommunalt ägt bolag med 65 000 boende, en stor del av Malmös befolkning. Hyresgäst­föreningen har högre förväntningar än så på ett allmännyttigt bolag, säger Joel Nordström, sammankallande för Hyresgäst­föreningen i Malmös förhandlingsdelegation.

För att få MKB att ta ansvar och komma tillbaka till förhandlingarna har Hyresgäst­föreningen startat en namninsamling.

– Med namninsamlingen vill vi påverka Malmös politiker, som är de som har den reella makten över MKBs förhandlingar eftersom det handlar om ett allmännyttigt bolag. Målet är att få MKB att komma tillbaka till förhandlingsbordet och det jobbar vi på genom att samla in så många namn som möjligt från dels boende hos MKB, men också malmöbor i stort eftersom detta är en fråga som engagerar många. Vi tycker alltid att lokala förutsättningar tolkas bäst utifrån lokala perspektiv, därför vill vi att hyresfrågan ska lösas lokalt vid förhandlingsbordet och inte centralt hos Hyresmarknadskommittén, säger Joel Nordström.

Hyresgäst­föreningen kommer även att hålla manifestationer under december månad. Den 20 december kl 16.30-19 och den 29 december kl 13-15 finns Hyresgäst­föreningen på plats utanför MKBs kontor på Triangeln för att skapa opinion och svara på frågor.

Namninsamlingen finns här: https://bit.ly/taansvarmkb