Text från TT

Hyresgäst­föreningen kritiska mot dubbelbeskattande budgetförslag

De senaste dagarna har Kristianstadsbladet rapporterat om M-KD-SD-styrets budgetförslag samt Socialdemokraternas skuggbudget. Gemensam nämnare för dessa två budgetförslag är vinstuttag från ABK:s moderföretag KKF, Kristianstads kommunföretag, vilket är något som fått Hyresgäst­föreningen att reagera.

– Det är inte ansvarsfullt av politikerna att använda ABK som bankautomat i en situation där hyresgäster redan har en pressad ekonomi. Det kan inte vara ABK:s uppgift att rädda kommunens drift på hyresgästernas bekostnad, säger Liz Jönsson som är regionordförande för Hyresgäst­föreningen i norra Skåne.  

M-KD-SD-styret föreslår ett vinstuttag från KKF på 22 miljoner kronor, medan Socialdemokraterna föreslår ett uttag på 35 miljoner kronor. 

– I pressade ekonomiska tider är det inte läge för politikerna att dubbelbeskatta hyresgäster. Politikerna borde fokusera på att hålla nere hyrorna för ABK, snarare än ta ut vinstuttag från allmännyttan. Både M-KD-SD-styret och Socialdemokraterna måste rannsaka sig själva och deras budgetförslag, fortsätter Jönsson.