Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg region Mitt
Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg region Mitt

Hyresgäst­föreningen kallar in medlare i förhandlingar med Södermanlands privata hyresvärdar

Hyresgäst­föreningen begär att medlare ska kallas in i förhandlingarna med Fastighetsägarna MittNord om hyrorna för 2024. Målet är att medlingen ska underlätta för de lokala parterna att nå en överenskommelse och att undvika att förhandlingen drar ut på tiden.

Fastighetsägarna MittNord företräder ett antal privata hyresvärdar i förhandlingarna och de orter som omfattas är

  • Eskilstuna kommun                                                 5.071 lägenheter
  • Strängnäs kommun                                                  1.625 lägenheter
  • Katrineholms kommun                                            2.861 lägenheter
  • Flens kommun                                                            261 lägenheter
  • Vingåkers kommun                                                     713 lägenheter
  • Totalt                                                                       10.531 lägenheter

Medling är ett partsavtalat verktyg mellan Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna för att underlätta för lokala parter att nå uppgörelser i generella årliga hyres­förhandlingar.

- Det handlar inte om en tvist utan om att använda alla verktyg vi har för att nå en uppgörelse i förhandlingarna i ett allmänt komplicerat förhandlingsläge. Den ekonomiska krisen gör det angeläget att förhandlingarna inte drar ut på tiden, både hyresgäster och hyresvärdar har ett intresse av att veta vilka hyror som gäller för nästa år och då behöver parterna ta ett gemensamt ansvar för att så smidigt som möjligt nå ett resultat, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen.

Hyresgäst­föreningens begäran om medling är nu överlämnad till Fastighetsägarna MittNord. Nästa steg blir att parterna utser medlarna som sedan lägger upp processen kring medlingen.

För ytterligare information: Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg, 070-245 46 13 eller marcus.kjellin@hyresgastforeningen.se