Hyresgästerna glöms bort i höstbudgeten
Hyresgästerna glöms bort i höstbudgeten

Hyresgäst­föreningen besviken på regeringens budget – hyresgästerna är bortglömda

Efter att regeringen presenterat sin höstbudget, uttrycker Hyresgäst­föreningen stark kritik. Föreningen menar att budgeten saknar krisinsikt och har för få satsningar för att få landet ur bygg- och bostadskrisen. Regeringen satsar i budgeten 2 700 kronor per hyreshushåll och över 20 000 kronor på hushåll som bor i villa eller bostadsrätt. – Man verkar helt ha glömt bort hyresgästerna, trots att många hyresgäster tillhör dem som behöver mest stöd just nu, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Sverige är inte bara mitt uppe i en ekonomisk kris, utan även i en bostadskris. Majoriteten av landets kommuner uppger att de har bostadsbrist och trots det har bostadsbyggandet bromsat in kraftigt. Både Hyresgäst­föreningen och bostadsmarknadens andra aktörer har under lång tid uttryckt oro över situationen. Trots detta har regeringen inte med några åtgärder mot bostadskrisen i sin budget.

- Det är en ohållbar situation. Bostadsbristen påverkar hela samhället och har pågått under många år. Det är hög tid att komma med riktiga lösningar. Vi behöver inga tillfälliga lösningar som försämrar hyresgästernas ställning, vi behöver kort och gott fler bostäder. Det enda sättet att råda bot på bostadsbristen på riktigt, är att bygga bort den, säger Inger Borg.

I höstbudgeten väljer regeringen att både satsa på höjda ROT-avdrag och på tillfälligt höjda bostadsbidrag. Hur mycket som satsas på hushållen skiljer sig dock åt markant. Om man delar upp satsningen på antal hushåll i respektive upplåtelseform, kan man tydligt se skillnaden. Regeringen satsar 2 700 kronor per hushåll i hyresrätt och över 20 000 kronor per hushåll i villa eller bostadsrätt.

- Vi blir så klart oerhört besvikna. Gång efter gång missgynnas hyresgästerna. Varför satsar man inte lika mycket pengar på hyresgästerna, som man gör på dem som bor på annat sätt? Det är både djupt orättvist och en obegriplig prioritering i kristider. Hyresgästerna har en riktigt tuff ekonomisk situation just nu. Att inte införa tillräckliga åtgärder för att stärka hyresgästerna, visar en stor brist på krisinsikt hos regeringen, säger Inger Borg.