Hyresgäst­föreningen begär medling i tvist om hyrorna i Bollebygd, Mark och Ulricehamn

I förra veckan meddelade Fastighetsägarna GFR att man vänder sig till Hyresnämnden för att få en skiljeman att bestämma hyreshöjningen i Bollebygd, Mark och Ulricehamn. Detta valde man att göra utan att först ha prövat om medling skulle kunna göra att parterna nådde en överenskommelse. Hyresgäst­föreningen anser att tvistlösningsorgan ska användas restriktivt och att parterna först måste pröva andra möjligheter. Därför begär organisationen nu att medling ska genomföras i tvisten om hur mycket hyran ska höjas för de 714 hyreshushållen som berörs av förhandlingarna.

Branschorganisationen Fastighetsägarna väljer att stranda hyres­förhandlingar runt om i landet istället för att förhandla fram lokala uppgörelser med Hyresgäst­föreningen. Hittills har Fastighetsägarna begärt att hyrorna i närmare 90 kommuner ska avgöras av en skiljeman tillsatt av Hyresnämnden.  

– Det ser ut som att Fastighetsägarna har satt i system att låta skiljemän avgöra hyrorna i stället för att ta sitt ansvar som part på hyresmarknaden. Det här riskerar att drabba hyresgästerna i form av utdragna processer och retroaktiva hyreshöjningar. Vi har begärt medling för att undersöka om det kan vara en framkomlig väg för att nå en överenskommelse, säger Abdukadir Abdulle, som är Hyresgäst­föreningens förhandlingsledare i Bollebygd och Ulricehamn.

Thomas Grinderslev leder Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp i Mark och menar att Fastighetsägarnas agerande ökar osäkerheten för hyresgästerna.

– Fastighetsägarna har begärt rekordhöga hyreshöjningar samtidigt som hyresgästerna har drabbats hårt av den höga inflationen. Många har under de senaste dagarna vänt sig till oss och varit oroliga för vad en hög hyreshöjning kan innebära för vardagsekonomin. Vi vill inte öka osäkerheten för hyresgästerna genom vad som riskerar att bli en utdragen process i Hyresnämnden innan alla möjligheter att nå en överenskommelse har uttömts, säger Thomas Grinderslev.

Det är inte i alla kommuner som förhandlingarna mellan branschorganisationen Fastighetsägarna och Hyresgäst­föreningen har strandat. I Vårgårda har parterna just slutit ett avtal som berör 192 hyreshushåll. Överenskommelsen innebär att varmhyrorna höjs med 5,5 procent och kallhyrorna med 4,5 procent.

– Det går att komma överens om båda parter kommer till förhandlingsbordet villiga att ta ansvar och hitta en kompromiss, säger Abdukadir Abdulle som företrädde hyresgästerna i förhandlingen med Fastighetsägarna GFR i Vårgårda.

Faktaruta

  • Hittills är nästan 30 procent av hyrorna i landet färdigförhandlade vilket är mer än vid samma tid förra året. Den genomsnittliga hyresökningen i landet är 4,99 procent, med en variation mellan fyra och upp till sex procent.
  • Fastighetsägarna GFR företräder 71 hyresvärdar i Bollebygd, Mark och Ulricehamn och Hyresgäst­föreningen, representerar de cirka 714 hyreshushållen som berörs av förhandlingarna.
  • Fastighetsägarna har strandat förhandlingar i närmare 90 kommuner i landet, bland annat i Borås, Alingsås, Stockholm, Göteborg, Eskilstuna, Karlstad och Örebro för att vända sig till Hyresnämnden för att utse en skiljeman som får avgöra hyresnivån.