Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Fillippa Ländin
Hyresgäst­föreningens chefekonom Martin Hofverberg. Foto Fillippa Ländin

Hyresgästernas lägesrapport pekar på kraftigt minskat byggande

Hyresgäst­föreningens nya lägesrapport visar att bostadsbyggandet minskar kraftigt. På bara ett år har antalet markanvisade bostäder halverats. Att hyra en andrahandslägenhet är dubbelt så dyrt som att hyra än en förstahandslägenhet visar Hyresgästernas lägesrapport.

– När vi tittar på byggandet under 2022 ser vi svart på vitt att det påverkats av den pågående krisen i samhället. Vi ser till exempel att det inte byggs i närheten av så mycket som det skulle behövas i de områden i Sverige som har störst behov av fler bostäder. Redan nu vet vi att nio av tio svenskar bor i kommuner med bostadsbrist. Om utvecklingen fortsätter i den här takten riskerar fler att förbli trångbodda eller inte hitta sitt första boende, säger Martin Hofverberg chefekonom på Hyresgäst­föreningen.

– Ett annat oroande tecken i tiden är att antalet markanvisade bostäder minskar kraftigt. På bara ett år har antalet halverats. Särskilt alarmerande är de kommunala bostadsbolagens låga andel anvisade hyresrätter. Om den trenden fortsätter kommer vi urholka allmännyttans uppdrag – att erbjuda goda hyresbostäder för alla oavsett ålder och inkomst, säger Martin Hofverberg.

Markanvisningar är kommunernas verktyg att påverka vad marken de äger ska användas till. En markanvisning innebär att byggaktörer får lov att bygga bostäder på kommunens mark. Och Hyresgäst­föreningens nya lägesrapport visar alltså att antalet markanvisade bostäder halverats senaste året. Konsekvensen av det är att kommunerna på längre sikt riskerar att inte kunna säkra bostadsförsörjningen.

Dubbelt så dyrt att hyra andrahandslägenhet än en förstahandslägenhet

Hyresgästernas lägesrapport har även tittat närmare på andrahandsmarknaden. Bostadsbristen i kombination med långa kötider till förstahandskontrakt och stigande bostadspriser har resulterat i en ökad andrahandsmarknad för bostäder. Fler tvingas söka sig till andrahandsmarknaden, där hyrorna blir högre samtidigt som det blir svårare att få tag på en bostad. I dagsläget kan det vara upp till dubbelt så dyrt att hyra en andrahandslägenhet än en förstahandslägenhet.

– Hyresgäster som hyr i andra hand tvingas lägga en alldeles för stor del av sin inkomst på hyra. Det ser vi också i rapporten, där en förskollärare kan behöva lägga upp till mer än hälften av sin inkomst på boende. Det är ohållbara boendekostnader som lämnar allför lite utrymme över till allt annat som behövs i livet, säger Madeleine Olausson, utredare på Hyresgäst­föreningen och författare av Hyresgästernas lägesrapport.

Om Hyresgästernas lägesrapport:
Hyresgästernas lägesrapport tar tempen på bostadsmarknaden och hyresgästernas situation. Målet med Hyresgästernas lägesrapport är att ge verktyg åt den som vill förändra och förbättra bostadsmarknaden. Vår andra lägesrapport visar att den höga inflationen under året har urholkat hushållens köpkraft och höjt deras levnadskostnader, vilket kraftigt försämrat deras ekonomiska utrymme. Läs mer om lägesrapporten här.