Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen norra Skåne
Foto: Marie Walther
Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgäst­föreningen norra Skåne

Hyresgäster i Hylte får höjd hyra

Hyresgäst­föreningen accepterade inte det höga yrkandet från Fastighetsägarna på 11 procent och i stället för att fortsätta förhandla tog Fastighetsägarna vidare ärendet till en särskild skiljeman. Skiljemannen har nu kommit med en rekommendation som innebär en hyreshöjning på 5,5 procent från den första januari 2024.

Det blir en kraftig ekonomisk smäll för hyresgästerna. Det ekonomiska läget de senaste åren har slagit hårt mot många hyresgäster, som redan har svårt att klara av sin vardagsekonomi, säger Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgäst­föreningen region norra Skåne. 

Fastighetsägarna yrkade på en hyreshöjning på 11 procent, något som Hyresgäst­föreningen inte ville gå med på. Fastighetsägarna valde då att avbryta de lokala förhandlingarna och lämna ärendet vidare till en särskild skiljeman. Skiljemannen har nu granskat ärendet och kommit med en rekommendation. Den rekommenderade hyreshöjningen är 5,5 procent, från den 1 januari 2024, det blir alltså en retroaktiv hyreshöjning. Höjningen berör 39 fastigheter i Hylte. 

Vi hade så klart hellre sett en lokal förhandling, men tyvärr var Fastighetsägarnas krav allt för höga för att vi skulle kunna närma oss varandra. Samtidigt blev det också tydligt att de inte hade för avsikt att komma överens vid förhandlingsbordet, utan skickade ärendet direkt till skiljeman. I majoriteten av hyres­förhandlingarna som är klara i regionen har Hyresgäst­föreningen och motparten kunnat hitta förhandlingslösningar, och då kan man ju tycka att Fastighetsägarna skulle kunna göra det även i Hylte, säger Nicklas Lidholm. 

Fakta om särskild skiljeman 
Första januari 2023 infördes en ny lag som innebär att privata hyresvärdar får ett oberoende tvistlösningsorgan där hyrestvister kan lösas. När Hyresgäst­föreningen och de kommunala bostadsbolagen inte kommer överens i de årliga hyres­förhandlingarna har tvisten kunnat avgöras av Hyresmarknadskommittén, HMK, där företrädare för de båda parterna ingår. Nu finns det alltså en liknande modell även för hyres­förhandlingar med privata hyresvärdar. Modellen innebär att en part kan ansöka om att en särskild skiljeman ska avgöra nivån på hyreshöjningen. Det kan göras tidigast tre månader och senast fyra månader efter påbörjad förhandling. Tvisten ska avgöras senast sex veckor efter att hyresnämnden utsett skiljeman. I sin bedömning av hur mycket hyran ska höjas ska skiljemannen ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen på orten.  

Skiljemannen avgör tvisten genom att ge en skriftlig rekommendation om hur mycket hyran ska höjas, parterna ska sedan ingå en förhandlingsöverenskommelse inom två veckor och höja hyran enligt rekommendationen. Men värt att komma ihåg är att parterna alltid är fria att komma överens lokalt även efter en rekommendation om parterna är eniga om det.