Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

Efter en längre tids förhandling har Hyresgäst­föreningen och ÖrebroBostäder (ÖBO) nu nått fram till en hyresöverenskommelse. Överenskommelsen som sträcker sig över två år omfattar ca 22.000 bostäder.

Förutsättningarna är och har varit mycket svåra att bedriva förhandlingar under. Hyresgäst­föreningen har lyft fram hyresgästernas pressade ekonomiska situation medan ÖBO visat på stora behov av intäktsökningar för att kunna hantera senare tids kraftiga kostnadsökningar.

Vi har fått löfte om att ingen vinstutdelning kommer ske från ÖBO till ägaren (kommunen) vare sig för 2023 eller för 2024 och vår förväntan är att motsvarande beslut kommer fattas även för 2025.

- Hyreshöjningarna som vi har gått med på ska varken finansiera vinster att samla på hög eller än mindre användas till utdelningar, utan fullt ut användas inom ÖBO på ett sätt som kommer hyresgästerna åter i form av en fortsatt hög service- och underhållsnivå, säger Erik Anfält, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

- Det svåra är inte att slänga argument på varandra från varsin ringhörna. Det är enkelt. Det svåra är att kliva fram mot varandra och försöka mötas i ett handslag som båda parter kan acceptera. Det har vi nu lyckats med och det i sig känns bra. Det finns även poänger med att vi har träffat en längre hyresuppgörelse än vi normalt gör i detta utmanande ekonomiska läge. Nu vet både ÖBO och ÖBO:s hyresgäster vad man har att förhålla sig till under kommande två år, avslutar Erik Anfält. 

Från 1 januari 2024 höjs ÖBO:s hyror med i genomsnitt 5,1 procent (de flesta hyror höjs med 5,25 procent medan höga nyproduktionshyror höjs med 3 procent).

Från 1 januari 2025 höjs ÖBO:s hyror med i genomsnitt 4,45 procent (eventuella differentieringar kommer diskuteras under senare delen av 2024).

Kontakt: Erik Anfält, förhandlingsledare: 070-313 12 45 eller erikanfalt@hyresgastforeningen.se