Text från TT

Hyres­förhandlingarna med Salana är klara

Efter månader av ovisshet och oro för Salanas hyresgäster i Skurup, Tomelilla och Simrishamn, är förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och Salana nu klara. Överenskommelsen innebär att hyreshöjningen för hyresgästerna blir lägre än den tidigare direktaviserade från hyresvärden och att förhandlingsordningen i alla berörda fastigheter fortlöper.

I december 2022 strandade Salana Fastighets AB hyres­förhandlingarna i Skurup, Tomelilla och Simrishamn. Samtidigt lämnade hyresvärden önskemål om att förhandlingsordningen i de berörda fastigheterna skulle upphöra att gälla och att hyresförhandling hädanefter skulle ske direkt med hyresgästerna.

- Vi är väldigt glada för hyresgästernas skull. Månader av oro och ovisshet är nu över för dem och vi har genom förhandling kommit överens om nya hyror som är både lägre än hyresvärdens ursprungliga krav och de hyror som hyresvärden direktaviserade. Hyresvärden har dessutom tagit på sig att återbetala de för höga hyror som har betalats in i och med hyresvärdens direktavisering. Förhandlingsordningen kommer att finnas kvar i alla berörda fastigheter. Det innebär att Hyresgäst­föreningen även i fortsättningen kommer att förhandla hyresgästernas hyror med hyresvärden, säger Christian Lundberg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.

Efter hyres­förhandlingar är nu Hyresgäst­föreningen och Salana överens om:
- Att förhandlingsordningarna ska fortlöpa i samtliga fastigheteter.
- Nivån på hyreshöjningen för 2023.
Hyreshöjningen börjar gälla från 1 april och blir följande:
- Skurup: 3,5 procent (endast kallhyra)
- Tomelilla: 5,2 procent för varmhyra, 3,8 procent för kallhyra
- Simrishamn: 4,8 procent för varmhyra, 2,4 procent för kallhyra
- Lägenheter där hushållselen ingår i hyran (Skurup och Simrishamn): 6,83 procent

Mer information finns på hyresgastforeningen.se/salana