Hyres­förhandlingarna med Övikshem går till medling

Hyresgäst­föreningen och allmännyttiga Övikshem har inte kunnat komma överens i hyres­förhandlingarna. Efter ett antal möten har Övikshem nu valt att lämna över ärendet till Hyresmarknadskommittén för medling.

- Vi hade mycket hellre sett en lösning vid förhandlingsbordet, hyres­förhandlingar avgörs alltid bäst av parterna lokalt. Det är nu osäkert när det blir klart med ny hyra, men vi i Hyresgäst­föreningen kommer att göra allt vi kan för att inte hyresgästerna ska drabbas av retroaktiva hyreshöjningar, säger Hyresgäst­föreningens förhandlare Peter Sjöbom.

Alla hyresgäster som bor i Övikshems bestånd uppmanas att fortsätta betala in sin nuvarande hyra, tills en överenskommelse om ny hyra är klar.

Årets hyres­förhandlingar sker mot bakgrund av historiskt höga yrkanden från fastighetsägarna runt om i landet. Förhandlingarna har bedrivits enligt en ny modell, med nytt underlag enligt en överenskommelse som hyresmarknadens parter träffat under året.

I modellen förutsätts utvecklingen under en period av tre år tillbaka i tiden fram till sex månader in i 2022, vara av betydelse för kommande hyreshöjning. Här står parterna långt från varandra då Hyresgäst­föreningen anser att perioden i fråga har haft en låg kostnadsutveckling och att de höga yrkanden och krav som skiljer parterna åt beror på feltolkning av förhandlingsmodellen.

Om Hyresmarknadskommittén
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyres­förhandlingar mellan Hyresgäst­föreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta, de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.


För mer information:
Peter Sjöbom, förhandlare, 073-829 18 05

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlems­organisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.