Text från TT

Hyres­förhandlingarna med AF Bostäder är klara

Hyresgäst­föreningen och AF Bostäder har kommit överens om hyrorna för 2024. Höjningen blir 3 procent för befintliga hyreskontrakt och börjar gälla från 1 januari 2024.

Resultatet efter hyres­förhandlingarna blev 3 procent för hyresgäster som har befintliga hyreskontrakt vid årets början och 5 procent för hyresgäster som flyttar in i en lägenhet hos AF Bostäder under 2024. 6000 lägenheter har omfattats av förhandlingarna mellan Hyresgäst­föreningen och AF Bostäder.

I förhandlingen tog vi hänsyn till bland annat allmänna kostnadsförändringar på orten och AF Bostäders egna ekonomiska förutsättningar.

– AF Bostäder har under flera år prioriterat en så jämn hyresutveckling som möjligt för studenterna. Hyresgäst­föreningen värdesätter detta synsätt och konstaterar efter förhandlingarna att även 2024 års hyresjustering landar på en relativt låg nivå, säger Christian Lundberg, förhandlingsstrateg på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.

Årets hyres­förhandlingar präglas generellt av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. En ekonomisk situation som påverkar alla parter, och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar.