Första stora hyresöverenskommelsen klar

Hyresgäst­föreningen och Balder AB har enats om en ny hyresöverenskommelse för närmare 3 000 lägenheter i Stockholm. Från och med 1 januari 2024 höjer Balder hyrorna med 4,5 procent i genomsnitt. Under hösten har flera hyresvärdar och fastighetsbolag kommit med historiskt höga hyreskrav på 12 procent eller mer.

Efter utmanande men konstruktiva förhandlingar blev det klart att Hyresgäst­föreningen och fastighetsbolaget Balder nått en överenskommelse om hyror för 2024. Överenskommelsen berör cirka 3 000 lägenheter fördelade på 13 kommuner i Stockholm och innebär att Balder höjer hyrorna i genomsnitt med 4,5 procent, från 1 januari 2024. Lägenheter med de högsta hyrorna får lägre procentuella hyreshöjningar, medan de med lägre hyror får högre. 

– Att skriva under på 4,5 procent är inte roligt, vi vet att det blir en tung smäll för många. Vi är inne i andra året med en levnadskostnadskris och hyresgästerna är väldigt hårt pressade ekonomiskt. Även om vi såklart hade velat se en lägre höjning så måste båda parterna respektera varandras situation och vara villiga att hitta lösningar. Det är vad som skett här, säger Sanna Kolk, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

Årets hyres­förhandlingar präglas av ett än mer ansträngt samhällsekonomiskt läge än i fjol. En ekonomisk situation som påverkar alla parter, och där hyresgäster under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar. 

Parterna har i denna förhandling beaktat den partsgemensamma överenskommelsen om grunder för de årliga förhandlingarna. Där tas det hänsyn till den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, till kostnadsutvecklingen för hyresvärdar lokalt samt den ekonomiska utvecklingen för hyresgäster. Det är genom denna svåra avvägning som överenskommelsen landat i 4,5 procent.

– Genom överenskommelsen visar vi att det går att komma överens om båda parter har en vilja och verkligen försöker. Tyvärr ser vi många andra som låst fast sig i chockhöga hyreskrav, utan en vilja att föra förhandlingarna framåt, säger Hassan Jama, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Sanna Kolk, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
Telefon: 0724591946
E-post: sanna.kolk@hyresgastforeningen.se

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
Telefon: 0706396171
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se