Förhandlare, Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Vårgårda Bostäders nya hyror är klar

Efter förhandling mellan Vårgårda Bostäder och Hyresgäst­föreningen stannade hyreshöjningen för nästa år på 5,5 procent. Det innebär en rejäl sänkning av bostadsbolagets ursprungliga krav på 12,56 procent.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Kommunägda Vårgårda Bostäder presenterade ett historiskt högt krav på 12,56 procent. Hyresgäst­föreningen, som i förhandlingen representerade de 765 hyreshushållen, ansåg att kravet var oskäligt högt. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats få till en överenskommelse som landande på 5,5 procent och införs från och med årsskiftet.

Enligt Abdukadir Abdulle, förhandlare på Hyresgäst­föreningen, har det varit tufft att nå en överenskommelse eftersom både hyresgästernas levnadsomkostnader och bostadsbolagets kostnader för att äga och förvalta sina fastigheter ökar samtidigt. 

– Att skriva under avtal som innebär tuffa hyreshöjningar är otroligt tungt, vi vet att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi. Men jag är jag trygg med att vi har gjort allt vi kunnat för att hålla nere den här hyreshöjningen.

– För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran med 317 kronor, en besparing på nästan 5 000 kronor om året om man jämför med Vårgårda Bostäders ursprungliga krav på 723 kronor.