Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Valbohems nya hyror resulterade i ett tvåårsavtal

Inför förhandlingen krävde det kommunala bostadsbolaget i Färgelanda, Valbohem, att få öka sina hyresintäkter med 9,2 procent. Efter tuffa förhandlingar med Hyresgäst­föreningen stannade årets ökning av Valbohems hyresintäkter på 4,6 procent. Tvåårsavtalet reglerar hyrorna för både 2024 och 2025 och innebär att hyrorna höjs med 3,2 % vid tre separata tidpunkter; 1 februari 2024, 1 juli 2024 samt 1 januari 2025.

Hyresförhandlingen mellan Valbohem i Färgelanda och Hyresgäst­föreningen resulterade i ett avtal som sträcker sig över två år och berör 590 hushåll. Under avtalsperioden trappas hyreshöjningarna in i tre steg. I februari höjs hyrorna med 3,2 procent och i juli med ytterligare 3,2 procent. Steg tre sker i januari 2025 och även då höjs hyrorna med 3,2 procent vilket gäller oförändrat under 2025.

– Det har varit tuffa förhandlingar! Valbohems dåliga ekonomi och kraftigt eftersatta underhåll bidrog till att göra förhandlingen extra utmanande. Vi kämpade verkligen för att hålla nere höjningen och avtalet slöts på en betydligt lägre nivå än ursprungskravet. Men vi vet att det blir en hård smäll för många hyresgäster. Hyresgästerna slipper dock en retroaktiv höjning för januari och de får besked om sina hyreskostnader fram till 31 december 2025. Samtidigt får bolaget förutsättningar att stärka sin dåliga ekonomi och börja beta av det eftersatta underhållet vilket också kommer hyresgästerna till godo, säger Roshan Yigit som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

– För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran i år med 164 kronor den 1 februari och sedan med ytterligare 169 kronor den 1 juli. Jämför man med Valbohems krav på 471 kronor från årsskiftet blir det en besparing för hushållet på drygt 3 800 kronor för året. Valbohem har, relativt sett en låg snitthyra – lägst i Dalsland och femte lägst i vår region. Det är en fördel när hyran höjs i procent i stället för i kronor per kvadratmeter, förklarar Roshan Yigit.

Energieffektivisering av Valbohems fastigheter
Valbohem har blivit beviljad statliga medel för energieffektivisering under 2024 vilket kräver delvis egenfinansiering. Bolaget behöver därför ha utrymme i sin budget i och med att staten matchar summan som bolaget lägger på arbetet.

– Det är osäkert om energieffektiviseringen skulle kunna genomföras om bolaget hade behövt bekosta det på egen hand. Men med det statliga stödet halveras bolagets kostnad för arbetet. Vi räknar med att energieffektivisering leder till lägre omkostnader för bolaget i framtiden vilket skapar förutsättningar för lägre hyreshöjningar framöver och bättre underhåll av fastigheterna. Under första kvartalet nästa år kommer Valbohem att redovisa investeringarna för oss, säger Roshan Yigit.