Roshan Yigit, förhandlare Hyresgästföreningen
Roshan Yigit, förhandlare Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Tanum Bostäders nya hyror är klar

Det kommunala bostadsbolaget, Tanum Bostäder, ville höja hyrorna med 8,5 procent från den 1 mars. Efter förhandling med Hyresgäst­föreningen stannade hyreshöjningen på 5,28 procent i genomsnitt.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Tanum Bostäder hänvisade bland annat till kraftigt ökade räntekostnader och presenterade ett historiskt högt krav på 8,5 procent vilket Hyresgäst­föreningen, som representerar bostadsbolagets 736 hyreshushåll, ansåg vara orimligt. Efter hårda förhandlingar, där båda parter har fått kompromissa, kunde man till slut enas om en genomsnittlig höjning på 5,28 procent från den 1 mars.

– Vi kämpade verkligen för att hålla nere höjningen och avtalet slöts på en betydligt lägre nivå än ursprungskravet. Trots det vet vi att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi, kommenterar Roshan Yigit, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

De nya hyrorna gäller från den första mars och varierar beroende på fastighet. De flesta hyrorna höjs med 5,35 procent. För lägenheter med kallhyra blir höjningen 4,85 procent och för nyare lägenheter, med så kallad presumtionshyra, 3,25 procent. Fastigheten Tanums-Gissleröd får ingen höjning i år.

För en genomsnittstvåa med varmhyra höjs hyran med 350 kronor, en besparing på 206 kronor om man jämför med bostadsbolagets ursprungliga krav på 556 kronor.