Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Strömstadsbyggens nya hyror är klar

Kommunala Strömstadsbyggen ville höja hyrorna med 8,65 procent. Efter förhandling med Hyresgäst­föreningen stannade höjningen på 4,98 procent i genomsnitt.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Strömstadsbyggen presenterade ett historiskt högt krav på 8,65 procent vilket Hyresgäst­föreningen, som representerar bostadsbolagets 1 438 hyreshushåll, ansåg var bortom all rimlighet. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats enas om en genomsnittlig höjning på 4,98 procent från den 1 januari.

– Vi vet att det här blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Men vi har verkligen gjort allt för att höjningen ska bli så låg som möjligt i dessa tuffa tider och därför står vi bakom avtalet, kommenterar Sophia Fors, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Överenskommelsen innebär att Strömstadsbyggens hyresintäkter ökar med 4,98 procent men för hushållen varierar höjningen. De flesta får en hyreshöjning på 5,35 procent men för nyare lägenheter med så kallad presumtionshyra blir höjningen 3,26 procent.

För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran med 295 kronor retroaktivt från årsskiftet. Den förhandlade hyran innebär en besparing på 200 kronor i månaden om man jämför med bolagets ursprungliga krav på 524 kronor.

Faktaruta

Presumtionshyra är en hyra som har förhandlats fram för nybyggda lägenheter. Hyran gäller i 15 år och får bara ändras med hänsyn till den allmän­na hyresutvecklingen på orten.

Följande fastigheter får en hyreshöjning på 3,26 procent:

  • Rossö 1:162
  • Skepparen 10
  • Hjältsgård 6:40
  • Ånneröd 1:41