Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Skövdebostäders nya hyror är klar

Hyresförhandlingen mellan Skövdebostäder och Hyresgäst­föreningen resulterade i ett avtal som sträcker sig över två år och berör 4 684 hushåll. Vid årsskiftet höjs hyran med 62 kronor per kvadratmeter och år och i januari 2025 med ytterligare 63 kronor per kvadratmeter och år.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Kommunägda Skövdebostäder presenterade ett historiskt högt krav på 8,1 procent. Hyresgäst­föreningen, som i förhandlingen representerar 4684 hyreshushåll, ansåg att kravet var oskäligt högt. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats få till en överenskommelse som sträcker sig över två år.  

Enligt Ludvig Möller, som leder Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation i Skövde, har det varit tufft att nå en överenskommelse eftersom både hyresgästernas levnadsomkostnader och bostadsbolagets kostnader för att äga och förvalta sina fastigheter ökar samtidigt. 

– Att skriva under avtal som innebär tuffa hyreshöjningar är otroligt tungt, vi vet att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi. Men jag är jag trygg med att vi har gjort så mycket vi kunnat för att hålla nere den här hyreshöjningen inom ramen för treparts­överenskommelsen. Nu stannar höjningen för en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter på 310 kronor för 2024 vilket kan jämföras med bolagets krav på 492 kronor.

Mer fakta om Skövdebostäders hyreshöjning

 • Höjningen gäller i kronor per kvadratmeter vilket innebär att det är storleken på lägenheten som avgör hyreshöjningens storlek.
 • Om lägenheten är mindre än 30 m2 baseras höjningen ändå på 30 m2 vilket ger en lägsta höjning 2024 om 155 kronor per månad.  
  Om lägenheten är större än 100 m2 baseras höjningen ändå på 100 m2 vilket ger en högsta höjning 2024 om 517 kronor per månad.
 • Höjningen är något lägre för hyresgäster som själva betalar för lägenhetens uppvärmning eller vattenförbrukning.
 • Hyreshöjningen ger Skövdebostäder ökade hyresintäkter med 5,0 procent 2024 och 4,9 procent 2025.
 • För att räkna ut vad överenskommelsen innebär för dig tar du höjningen och multiplicerar med din lägenhets kvadratmeteryta. Summan du får dividerar du med 12 månader.
  Exempel 1 : 62 kr x 30 kvm = 1 860 kr / 12 månader = 155 kronor per månad.
  Exempel 2 : 62 kr x 60 kvm = 3 720 kr / 12 månader = 310 kronor per månad.
  Exempel 3 : 62 kr x 100 kvm = 6 200 kr / 12 månader = 517 kronor per månad.

Därför höjs hyran
Hyresgäst­föreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har i den så kallade treparts­överenskommelsen enats om att den årliga hyresutvecklingen ska förhandlas utifrån de senaste tre årens genomsnittliga kostnadsutveckling för att äga och förvalta fastigheter på den aktuella orten. Denna kostnadsutveckling ska i förhandlingen vägas mot den samhällsekonomiska utvecklingen och kostnadsförändringar för hushållen.