Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Sandhultsbostäders och Toarpshus nya hyror är klara

Nu är förhandlingarna klara med tre av fem kommunala bostadsbolag i Borås. Bostäder i Borås höjde hyrorna redan vid årsskiftet och nu står det klart den 1 april höjer Sandhultsbostäder hyrorna med 4,1 procent i genomsnitt och Toarpshus med 4,4 procent i genomsnitt. Enligt Hyresgäst­föreningen har det varit tuffa förhandlingar i en svår ekonomisk tid.

Inför förhandlingarna ville Sandhultsbostäder få igenom hyreshöjningar på 5,2 procent och Toarpshus yrkade på 5,5 procent. Efter förhandling med motparten, Hyresgäst­föreningen, stannade årets hyreshöjningar på 4,1 respektive 4,4 procent i genomsnitt från den 1 april.

–  Båda kraven var visserligen betydligt lägre än vad många andra bolag begär, men skulle ändå innebära en oroande kostnadsökning för hyresgästerna. Det är många som kämpar för att få ekonomin att gå ihop och vi hade helst velat se en lägre höjning. Men vi har verkligen gjort allt för att höjningen ska bli så låg som möjligt i dessa tuffa tider och därför står vi bakom avtalet, kommenterar Stefan Lindborg, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

För hyresgästerna innebär överenskommelsen att hyrorna stiger med antingen 3, 3,75 eller 4,8 procent beroende på vilken fastighet man bor i.

För en genomsnittstvåa hos Sandhultsbostäder på 60 kvadratmeter höjs hyran med 272 kronor i stället för 345 kronor som var bolagets ursprungliga krav. Bor man hos Toarpshus blir höjningen för en genomsnittstvåa 260 kronor istället för bolagets ursprungliga krav på 326 kronor.