Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Gulspångsbostäders nya hyror är klar

Nu är hyresförhandlingen mellan Gullspångsbostäder och Hyresgäst­föreningen klar. Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med 5,2 procent i genomsnitt den 1 april vilket är en halvering av bostadsbolagets ursprungliga krav på elva procent.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Kommunägda Gullspångsbostäder presenterade ett historiskt högt krav på elva procent med hänvisning till ökade kostnader. Hyresgäst­föreningen, som i förhandlingen representerade de 305 hyreshushållen, ansåg att kravet var oskäligt högt. När avtalet nu är undertecknat, stannar årets hyreshöjning på 5,2 procent i genomsnitt.

– Det kommer att vara kännbar för många men det är en halvering av vad bolaget ville ha. Nu stannar höjningen för en genomsnittstvåa på omkring 251 kronor vilket kan jämföras med bolagets krav på 531 kronor, säger Håkan Skött, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Höjningen varierar beroende på vilken fastighet man bor i. Om värmen ingår i hyran får man en höjning på 5,5 procent. Bor man i en nyare lägenhet i Hova, med så kallad presumtionshyra, blir höjningen 3,3 procent.