Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Fristadbostäders nya hyror är klara

Nu är förhandlingarna klara mellan Hyresgäst­föreningen och alla fem kommunala bostadsbolagen i Borås. Sist ut att sluta avtal är Fristadbostäder. Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med 4,87 procent i genomsnitt den 1 april vilket är en halvering av bostadsbolagets krav på 9,74 procent.

Förhandlingarna startade 29 januari och Fristadsbostäder ville få igenom hyreshöjningar på 106,50 kronor per kvadratmeter och år, vilket skulle öka bolagets hyresintäker med 9,74 procent. När avtalet nu är undertecknat, stannar årets hyreshöjning på 4,87 procent vilket är en halvering av det ursprungliga kravet.

–  2024 är ett tufft år för hyresgästerna och det här är en hög hyreshöjning som kommer vara kännbar för många. Men jag känner mig ändå trygg med att vi inte har gått med på en hyreshöjning som är högre än vad som var nödvändigt, säger Stefan Lindborg, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

För hyresgästerna innebär överenskommelsen att hyrorna stiger med antingen 38 eller 55 kronor per kvadratmeter och år beroende på vilken fastighet man bor i. De flesta får 55 kronor vilket motsvarar i genomsnitt 5,4 procent. Nyare lägenheter får den lägre höjningen, vilket motsvarar i genomsnitt 2,4 procent. Lägenheter med kallhyra får också den lägre höjningen. För dessa motsvarar höjningen i genomsnitt 4,3 procent.

För en genomsnittstvåa hos Fristadbostäder på 60 kvadratmeter höjs hyran med 275 kronor i stället för 533 kronor som var bolagets ursprungliga krav. Det innebär en besparing för hushållet på 258 kronor.

Faktaruta

För att räkna ut vad överenskommelsen innebär för dig tar du höjningen och multiplicerar med din lägenhets kvadratmeteryta. Summan du får dividerar du med 12 månader.

Exempel 1: 38 kr x 60 kvm = 2 280 kr / 12 månader = 190 kronor per månad.
Exempel 2: 55 kr x 60 kvm = 3 300 kr / 12 månader = 275 kronor per månad.

Kommunala
bostadsbolag

Krav

 

Krav på höjning
för en standardtvåa

Resultat

Höjning för en
standardtvåa

Ändringsdatum

Bostäder i Borås

6,40 %

393 kr

5,25 %

322 kr

1 februari

Fristad Bostäder

9,74 %

533 kr

4,87 %

275 kr

1 april

Sandhultsbostäder

5,20 %

345 kr

4,10 %

272 kr

1 april

Toarpshus

5,50 %

326 kr

4,40 %

260 kr

1 april

Viskaforshem

7,95 %

475 kr

4,98 %

284 kr

1 april