Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Förhandlingen om Eidars nya hyror är klar

Trollhättans kommunala bostadsbolag, Eidar, ville höja hyrorna med 10,5 procent. Efter förhandling med Hyresgäst­föreningen stannade hyreshöjningen på 4,92 procent i genomsnitt.

När förhandlingarna startade stod parterna långt ifrån varandra. Eidar presenterade ett historiskt högt krav på 10,5 procent vilket Hyresgäst­föreningen, som representerar Eidars 5 454 hyreshushåll, ansåg var bortom all rimlighet. Efter hårda förhandlingar har nu parterna lyckats enas om en genomsnittlig höjning på 4,92 procent från den 1 januari.

– Att skriva under avtal som innebär tuffa hyreshöjningar är otroligt tungt, vi vet att det blir en svår smäll för många hyresgäster som redan kämpar med sin ekonomi. Och jag är jag trygg med att vi har gjort allt för att hålla nere den här hyreshöjningen så mycket vi bara kunnat, kommenterar Sophia Fors, som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

Överenskommelsen innebär att nyare lägenheter med så kallad presumtionshyra går upp med tre procent. Övriga hyresgäster får en höjning på 5,15 procent vilket är en halvering av det ursprungliga kravet.

För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran med 295 kronor vid årsskiftet. Den förhandlade hyran innebär en besparing på drygt fyra tusen kronor om året om man jämför med Eidars ursprungliga krav på 630 kronor.