Kalmarhems hyresgäster får en hyreshöjning på 5,4 procent.
Kalmarhems hyresgäster får en hyreshöjning på 5,4 procent.

Färdiga hyror hos Kalmarhem

Förhandlingarna om årets hyreshöjning mellan Kalmarhem AB och Hyresgäst­föreningen är nu klara. Parterna kunde inte enas lokalt och det är därför Hyresmarknadskommittén (HMK) som har fattat beslutet om nivån på hyreshöjningen. Från och med den första januari 2024 höjs Kalmarhems hyror med 5,4 procent. Kalmarhem angav i HMK att de ville höja hyrorna med 13 procent.

- Vi rättar oss så klart efter HMK:s beslut, men det är en hög kostnad som nu läggs på hyresgästerna. Tyvärr ger även beslutet Kalmarhem rätt att ta ut en retroaktiv hyreshöjning från den första januari. Jag förstår att det kommer blir svårt för många hyresgäster att betala tre månaders höjning på en och samma gång, speciellt i svåra ekonomiska tider. Vi hade önskat en större förståelse för hyresgästerna från Kalmarhems sida, säger Jacob Nääf, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Hyresgäst­föreningen och Kalmarhem lyckades inte komma överens i förhandlingarna om årets hyreshöjning. Förhandlingarna strandade därför och ärendet lämnades vidare till HMK, som avgör tvister mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Kalmarhem. Nu har alltså HMK fattat ett beslut och hyrorna för Kalmarhems hyresgäster höjs med 5,4 procent. De nya hyrorna börjar gälla från och med den första januari 2024, vilket innebär att det blir en retroaktiv hyreshöjning.

- Även om vi gärna hade sett en lägre överenskommelse är jag ändå positiv till att HMK inte gick på Kalmarhems linje, som var att höja hyrorna med 13 procent. Det hade varit helt förödande för hyresgästerna, säger Jacob Nääf.