Roshan Yigit, förhandlare Hyresgästföreningen
Roshan Yigit, förhandlare Hyresgäst­föreningen

Efter medlingsbud från HMK – hyrorna klara för Edshus hyresgäster

Nu är 2024 års hyror klara för Edshus 465 hyreshushåll. Parterna har antagit Hyresmarknadskommitténs medlingsbud, hyrorna höjs med 5,35 procent retroaktivt från 1 januari i år. Hyresgäst­föreningen beklagar att strandningen medförde att överenskommelsen dröjde men konstaterar att hyresgästerna slapp höjningar på 9,3 procent.

Det nya avtalet innebär att hyran höjs retroaktivt från den 1 januari med 5,35 procent. Hyrespåslaget för årets första tre månader fördelas över de kommande sex månadernas hyresavier (april-september).

Förhandlaren Roshan Yigit har skött Hyresgäst­föreningens förhandlingar med Edshus. Han förklarar att Hyresgäst­föreningen helst hade velat nå en lokal överenskommelse med Edshus – att det alltid är att föredra framöver centrala beslut.

– Det är ansvarslöst att skjuta över förhandlingarna till HMK för andra året i rad då det är vi, som finns här lokalt, som är mest insatta i förutsättningarna på orten och som kan få till stånd så rättvisa hyror som möjligt. 

Roshan Yigit påpekar att man i övriga Dalslandskommuner har lyckats komma överens om lokala lösningar utan stora retroaktiviteter för hyresgästerna, vilket han menar att alla tjänar på. 

– Edshus kunde tänka sig en lägre hyreshöjning för nyare lägenheter med så kallade presumtionshyror ifall att mellanskillnaden bekostades av andra hyresgäster som då skulle få en betydligt högre höjning än 5,35 procent. Det kunde vi naturligtvis inte gå med på och då valde Edshus att ge alla hyresgäster samma höjning. 

HMK:s medlingsbesked bestämde hur mycket Edshus kunde ta in i ökade hyresintäkter men enligt Roshan Yigit är det inte tvingande att lägenheter med presumtionshyror måste få samma hyreshöjning som övriga beståndet. 

– Hyresgäst­föreningen hamnade i en svår situation då vi blev tvungna att ställa hyresgäster mot varandra. Skulle hyresgästerna med presumtionshyror få en lägre höjning insisterade Edshus på att andra skulle få en betydligt högre höjning. Vår ståndpunkt var att Edshus skulle stå för mellanskillnaden.

För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter höjs hyran med 291 kronor, vilket kan jämföras med Edshus ursprungliga krav på 506 kronor.

Faktaruta

Bostadsbolagets krav låg på 9,3 procent som de sänkte till 6,3 procent innan de avbröt förhandlingarna och skickade ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK), ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skede ger medlingshjälp till de lokala parterna. Hyresgäst­föreningens sista motbud låg på 4,5 procent.

Edshus valde även att stranda förhandlingarna om 2021 och 2023 års hyror:

  • 2021 krävde Edshus 3,9 procent i hyreshöjning vilket de sedan sänkte till 2,5 procent. Hyresgäst­föreningens motbud låg på 1,35 procent. Medlingsbudet dröjde och parterna återupptog förhandlingen. Till slut nådde man en överenskommelse som innebär att hyrorna höjdes med 1,5 procent i genomsnitt.
  • 2023 krävde Edshus 8 procent vilket de sedan sänkte till 6 procent. Hyresgäst­föreningens motbud låg på 3,3 procent. Då parterna inte godtog medlingsbudet beslutade HMK att hyrorna skulle höjas med 4,5 procent.