Text från TT

Efter medling: Malmöbor slipper 12-procentig hyreshöjning

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd har kommit överens om en ny hyreshöjning i Malmö och gäller ca 18 000 lägenheter. Från och med den 1 januari 2024 höjs hyran med 5,3 procent. För lägenheter med presumtionshyra blir höjningen 3,2 procent. Lägenheter med kallhyra får en hyreshöjning på 3,75 procent. Fastighetsägarna ville först höja hyran med 12 procent.

I september påkallade Fastighetsägarna förhandling med Hyresgäst­föreningen men då parterna inte kunde enas ansökte man om medling. Förhandlingsöverenskommelsen är baserad på medlarnas rekommendation och är en ramöverenskommelse.

− Vi kan konstatera att det inte blev någon 12-procentig hyreshöjning som Fastighetsägarna först ville. Men samtidigt är vi fullt medvetna om att det kommer att bli tufft för många hyresgäster som under en längre tid sett sina marginaler krympa och försvinna genom inflation och höga hyreshöjningar, säger Benny Bendzovski förhandlingschef på Hyresgäst­föreningen södra Skåne.