Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgäst­föreningen

Efter medling av HMK – hyrorna klara för Alingsåshems hyresgäster

I december strandade Alingsåshem förhandlingarna men nu är 2024 års hyror klara för Alingsåshems 2 897 hyreshushåll. Parterna valde att acceptera Hyresmarknadskommitténs medlingsbud vilket innebär att hyrorna höjs med 5,5 procent, från 1 februari i år. Hyresgäst­föreningen beklagar att strandningen medförde att överenskommelsen dröjde men konstaterar att hyresgästerna slapp höjningar på över 11 procent.

När förhandlingarna startade den 2 november stod parterna långt ifrån varandra. Alingsåshem presenterade ett historiskt högt krav på 11,1 procent medan Hyresgäst­föreningens motbud låg på 2,8 procent. I mitten på december strandade Alingsåshem förhandlingarna och ansökte om medlingshjälp. Hyresmarknadskommittén (HMK) återkom nyligen med ett medlingsbud som parterna valde att acceptera. Avtalet innebär att hyrorna höjs med 5,5 procent, retroaktivt från 1 februari i år.

– Det är en hög höjning som kommer att påverka hyresgästerna mycket. Samtidigt är det långt ifrån vad Alingsåshem krävt från början vilket visar att HMK tog hänsyn till våra invändningar. Medlingsbudet ligger betydligt närmare vårt motbud än Alingsåshems krav på 11,1 procent. Det gjorde att vi beslöt anta medlingsbudet. Alternativen hade varit att överlåta åt HMK att sätta nivån på hyreshöjningen. Men det hade ytterligare försenat avtalet och kanske även medfört fler månader retroaktiv höjning, säger Jesper Lissmark som ledde Hyresgäst­föreningens förhandlingsgrupp.

– Vi flaggar alltid för att de största förlorarna på strandningar är hyresgästerna i och med att förhandlingen då drar ut på tiden. Nu stannar det på en månads retroaktiv hyreshöjning vilket är tufft nog för många, förklarar Jesper Lissmark.

För en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter innebär det att hyran höjs med 317 kronor. Den förhandlade hyran innebär en besparing på 323 kronor i månaden om man jämför med bolagets ursprungliga krav på 640 kronor.

Även 424 lägenheter inom Alingsås kommuns äldreboende får en hyreshöjning på 5,5 procent från den 1 februari.