Roshan Yigit, förhandlare Hyresgästföreningen
Roshan Yigit, förhandlare Hyresgäst­föreningen

Efter beslut från HMK – hyrorna klara för Sotenäsbostäders hyresgäster

Nu är 2024 års hyror klara för Sotenäsbostäders 1 118 hyreshushåll. Beslutet från Hyresmarknadskommittén innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 5,14 procent, retroaktivt från 1 januari i år. Hyresgäst­föreningen beklagar att strandningen medförde att överenskommelsen dröjde men konstaterar att hyresgästerna slapp höjningar på 11,6 procent.

– Det är positivt att HMK tog hänsyn till våra invändningar. Deras beslut ligger betydligt närmare vårt sista motbud än Sotenäsbostäders krav. Nu stannar höjningen för en genomsnittstvåa på 293 kronor vilket är mindre än hälften av de 630 kronor som bostadsbolaget krävde, säger Roshan Yigit, förhandlingsledare på Hyresgäst­föreningen.

Det nya avtalet innebär att de flesta hyresgästerna får en retroaktiv höjning av hyran från den 1 januari med 5,4 procent enligt beslut från Hyresmarknadskommittén. Bor man i en mer nybyggd lägenhet med så kallad presumtionshyra får man i stället en höjning på 3,3 procent. Hyrespåslaget för årets första tre månader läggs på april månads hyresavi men kontaktar man Sotenäsbostäder kan man sprida ut betalningen på tre månader utan avgift eller annat hinder.  Även garage, carportar, motorvärmare, källarlokaler samt parkeringsplatser med ladd/elstolpe får en hyreshöjning på 5,4 procent eller 3,3 procent.

– Det är nu andra året i rad som Sotenäsbostäder vänder sig till Hyresmarknadskommittén i Stockholm med skyhöga krav och resultatet är återigen att hyresgästerna får flera månaders retroaktiva hyreshöjningar. Till nästa år hoppas vi att Sotenäsbostäder ger förhandlingarna en riktig chans då vi är övertygade om att vi tillsammans kan hitta den bästa lokala lösningen för både hyresgästerna och bolaget.  

Bostadsbolagets krav låg på 11,6 procent och de vek aldrig från detta under förhandlingens gång. Hyresgäst­föreningens sista motbud låg på 4,6 procent. Bostadsbolaget valde att avbryta förhandlingarna och begärde medlingshjälp från Hyresmarknadskommittén (HMK). Eftersom HMK inte kunde komma fram till något medlingsförslag, och parterna fortfarande stod långt ifrån varandra, tog HMK beslut om hyrorna för 2024.

Även förra året valde Sotenäsbostäder att stranda hyres­förhandlingarna. Deras utgångsbud inför 2023 låg på 9,0 procent vilket de sedan sänkte till 7,5 procent. Hyresgäst­föreningens motbud låg på 2,8 procent. Efter beslut från HMK landade hyreshöjningen på 4,6 procent med två månaders retroaktiv hyreshöjning.