Edshus strandar förhandling och söker central medling

Kommunala Edshus i Dals-Ed har strandat hyresförhandlingen med Hyresgäst­föreningen. Bostadsbolaget söker nu medlingshjälp av tvistlösningsorganet Hyresmarknadskommittén. Hyresgäst­föreningen beklagar beslutet och uppmanar bolaget att återuppta förhandlingarna

När förhandlingarna drog igång meddelade Edshus att de ville höja hyrorna med 8 procent. Bolagets sista bud innan de strandade förhandlingen var 6 procent medan Hyresgäst­föreningens motbud låg på 3,3 procent. Edshus har nu skickat ärendet till Hyresmarknadskommittén (HMK) där det nu handläggs. HMK är ett partssammansatt tvistlösningsorgan som i ett första skeende ger medlingshjälp till de lokala parterna.

Hyresgäst­föreningens ansvarige förhandlare, Murat Solmaz, pekar på vikten av att försöka nå en konstruktiv överenskommelse, och behovet av återhållsamhet.

– Beklagligt att Edshus har beslutat att hänskjuta förhandlingarna och fördröja processen ytterligare. Vi har utgått från förhandlingsparametrarna och är beredda på att göra upp på historiskt höga hyreshöjningar, men detta bör ske genom att sammanväga båda parters intressen.

– Bara en liten hyreshöjning kan vara tufft för dem som inte har några marginaler. Nu finns det även risk för retroaktiv hyra då bolaget vill att hyrorna ska höjas från första januari, vilket är som att strö salt i såren. Edshus inkom väldigt sent med sitt yrkande och vår första förhandlingssittning var bara någon dag innan nyårsafton, vilket i princip var upplagt för retroaktiv hyra. Nu hoppas och önskar vi att Edshus tar ansvar för sina hyresgäster och kommer tillbaka förhandlingsbordet, avslutar Murat Solmaz.

 

För mer information, kontakta: 

Murat Solmaz, förhandlare

Telefonnummer: 010-4591441

 

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

 

Hyresgäst­föreningen är en demokratisk medlems­organisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.