Byggebos hyror höjs med 5,7 procent
Byggebos hyror höjs med 5,7 procent

Byggebos hyresgäster får nya hyror

Årets hyreshöjning för hyresgästerna till Byggebo i Oskarshamn är nu klar, hyrorna höjs med 5,7 procent från den första januari 2024. För en exempellägenhet med en hyra på 7 000 kronor innebär det en hyreshöjning på 399 kronor i månaden. Hyresgäst­föreningen och Byggebo kunde inte komma överens i förhandlingarna och det är därför Hyresmarknadskommittén som avgjort nivån på höjningen.

Hyresgäst­föreningen och Byggebo i Oskarshamn lyckades inte komma överens i årets hyresförhandling. Byggebo yrkade från början på en höjning på 10,36 procent och parterna kunde inte närma sig varandra tillräckligt mycket för att komma till en överenskommelse. Det blev i stället ett ärende för Hyresmarknadskommittén (HMK), som avgör tvister mellan Hyresgäst­föreningen och kommunalt ägda bostadsbolag som Byggebo.

- Vi stod för långt ifrån varandra för att kunna komma överens. Att yrka på en tvåsiffrig hyreshöjning i en tid där många hyresgäster har svårt att ens kunna betala räkningarna, är inte rimligt och det kan vi inte gå med på, säger Robin Aulin Söderqvist, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

HMK har nu fattat ett beslut om årets hyreshöjning för Byggebos cirka 2 400 lägenheter. För majoriteten av lägenheterna, de som har varmhyra, höjs hyran med 5,7 procent. Efter beslutet från HMK, kom Hyresgäst­föreningen och Byggebo överens om att ändå göra en sänkning för lägenheterna med kallhyra eller presumtionshyra. Presumtionshyra är en särskild hyra som ofta nybyggda lägenheter har och som generellt sett ligger högre än andra hyror. För de lägenheter som har kallhyra eller presumtionshyra, höjs hyran med 2,85 procent. De nya hyrorna börjar gälla från den 1 januari 2024, vilket innebär att det blir en retroaktiv hyreshöjning.

- Vi rättar oss så klart efter HMK:s beslut, men vi har även möjligheten att fortsätta förhandla om båda parter vill det. Byggebo höll med oss om att det bör finnas en skillnad i höjningen mellan de olika typerna av lägenheter. Det blir inte rättvist om alla ska få samma procent i höjning, när förutsättningarna ser olika ut. Jag ser det som positivt att vi kunde komma överens om detta. Jag lyfte även förslaget att dela upp betalningen av den retroaktiva höjningen på tre månader, men där kunde vi tyvärr inte komma överens, säger Robin Aulin Söderqvist.