Text från TT

Bostadsbrist och trakasserier möter unga som vill flytta hemifrån

Vår rapport ”Unga vuxnas boende 2023” visar på en mycket tuff situation för landets unga vuxna, och den blir bara sämre. Sedan 1997 har vi vartannat år tittat på unga vuxnas bostadssituation och kan se resultatet av en trasig bostadsmarknad på grund av en otillräcklig bostadspolitik. Situationen ser också ut att bli än värre när bostadsbyggandet nu tvärnitat och politiken inte presenterar åtgärder för att motverka bostadsbristen.

- Förutsättningarna för att vara ung vuxen på bostadsmarknaden idag ger mig ont i magen. Det är inte bara svårt att hitta någonstans att bo, utan på vägen kan du också bli utsatt för trakasserier, utsättas för oseriösa hyresvärdar, ockerhyror, och bli ofrivilligt hemmaboende. Bostadsmarknadens skevhet påverkar unga vuxnas livsval och framtidstro. Det är dags att politiken tar sitt ansvar, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgäst­föreningen.

- Om man ska hitta något positivt i rapporten så är det ändå glädjande att det faktiska antalet hemmaboende i Malmö/Lund är färre än 2021. Detta har bland annat att göra med ett rekordhögt byggande i regionen med en hög användning av investerings­stödet, säger Håkan Björkenklev, regionordförande i Hyresgäst­föreningen region södra Skåne. 
 
Siffror och slutsatser från rapporten: 

 • Det råder inte bara extrem bostadsbrist, utan de bostäder som erbjuds blir bara dyrare. 

 • Unga vuxnas ekonomi pressas hårt. Sedan 2021 har bostadskostnaderna ökat i snitt med 25 procent, nästan 900 ronor. Kostnadsökningarna sker i alla boendeformer. 

 • 26 procent har mindre än 6000 kronor över när boendet är betalt, och den genomsnittliga kostnaden för lägenheter har ökat mer än de årliga hyresjusteringarna. Nyproduktion gör att det finns fler tillgängliga lägenheter, men den genomsnittliga kostnaden går också upp. Därför måste vi fokusera på nybyggnation till rimliga kostnader. 

 • 17 procent av de unga vuxna är hemmaboende och 76 procent (cirka 8000) av dessa uppger att de vill bo på annat sätt. 

 • Var tredje ung vuxen i Malmö/Lund oroar sig för att inte hitta ett boende i framtiden. 

 • Hemmaboendet är dock störst i kranskommunerna till Malmö och Lund, något som dels kan förklaras av möjligheten att bo hemma om man till exempel har ett större villaboende. Men också av det faktum att dessa kranskommuner bygger i mycket mindre utsträckning än (inte bara totalt utan även per capita) Malmö och Lund. 

 • 40 procent tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden. 

 • Fler har svårt att bo själva, samboskap krävs för att kunna flytta hemifrån. Vi ser också att i hög grad krävs ekonomiskt stöd från föräldrar. Nästan hälften uppger att de fått ekonomisk hjälp av föräldrarna. 

Rapporten berör också de trakasserier som unga vuxna utsätts för när de söker bostad. Förutom att bli krävda på ockerhyror utnyttjas också unga vuxna på olika sätt, genom rasism, sexuella trakasserier, diskriminering och andra former av utnyttjande. Hela 5 procent av unga vuxna har utsatts för någon form av trakasserier. 
 
- På grund av den extrema bostadsbristen finns det människor som utnyttjar maktpositionen. Vi måste bygga bort bostadsbristen men vi kräver också nolltolerans mot trakasserier på bostadsmarknaden. Det behövs krafttag mot oseriösa aktörer som utnyttjar den utsatta position som många bostadssökande är i. De borde ha näringsförbud och regeringen borde adressera att lagen inte täcker diskriminering av privatpersoner när så många på andra- och tredjehandsmarknaden utsätts, säger Håkan Björkenklev. 

Hyresgäst­föreningen kräver tre bostadspolitiska åtgärder: 

 • 1. Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Kommunala bostadsförmedlingar förmedlar merparten av de lediga lägenheterna efter antal år i kön. Detta missgynnar unga. Hyresgäst­föreningen anser därför att lagen måste ändras och tillåta att en större del fördelas efter behov, där till exempel de utan bostad prioriteras. 

 • 2. Stärk bostadsbidraget. Nu krävs en rejäl förstärkning av bostadsbidraget, som halkat efter i 30 år, för att på riktigt stödja landets unga vuxna. 

 • 3. Förmånliga bygglån och investerings­stöd. Medan förändringar i bostadskön och stärkt bostadsbidrag skulle ge effekt för Sveriges unga nu direkt så är det inte lösningen på problemen med bostadsbrist. Fler bostäder måste byggas till rimliga priser. Regeringen kan inte längre vänta och se, nu krävs kraftfulla satsningar. Byggandet måste stöttas genom förmånliga bygglån och ett tillfälligt investerings­stöd, annars kommer bostadsbristen förvärras.  

Fakta om rapporten: 

Sedan 1997 genomför Hyresgäst­föreningen vartannat år en undersökning om unga vuxnas boende. Unga vuxna definieras som personer mellan 20 och 27 år. I undersökningen får ett urval personer ur målgruppen svara på frågor om hur de bor och hur de önskar bo. 
 
Insamlingen har genomförts genom en mix av metoder för att samla in svar som är representativa för målgruppen. Totalt har 4896 svar samlats in i hela landet. 
 
Den nationella Unga vuxna-rapporten samt rapporten för Malmö/Lund finns under "Bilagor".

---------- 

Presentation av rapporten – media är välkomna! 

Rapporten presenteras 6 december kl 8.30 på Kårhuset, Bassängkajen 8, Malmö universitet 
 
Tillsammans med Studentkåren Malmö bjuder vi in till ett öppet samtal om allt kring unga vuxnas boendesituation och vad som behövs i framtiden. Vi inleder med en kort presentation av den nysläppta rapporten om unga vuxnas boende i Malmö och Lund. 

Deltar på panelsamtalet gör: 

- Stefana Hoti (MP) Kommunalråd för stadsbyggnadsnämnden 
- Helena Nanna (M) Oppositionsråd 
- Sofia Hedén (S) Kommunalråd (Miljö och service) 
- Emma-Lina Johansson (V) Oppositionsråd 
- Henrik Krantz (AF Bostäder) Frukost serveras 08.30, och du måste anmäla dig här för att få frukost: https://link.webropol.com/s/ungavuxnamalmolund2023 
Seminarium och panelsamtal inleds kl 09.00, vi avslutar senast kl 10.30 och ingen anmälan behövs för att delta som åhörare.