Förhandlare, Hyresgästföreningen
Inga restriktioner
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Bollebo kräver hyreshöjningar på 9,63 procent

Bollebygds Hyresbostäder vill höja hyrorna med 9,63 procent från 1 mars. Något som Hyresgäst­föreningen inte är beredda att acceptera utan rustar sig för tuffa förhandlingar.

Snart drar hyres­förhandlingarna igång för 496 hushåll i Bollebygd. Kommunägda Bollebygds Hyresbostäder (Bollebo) har meddelat att man vill höja hyrorna med 9,63 procent från den 1 mars. Motparten Hyresgäst­föreningen pekar på att kravet är orimligt högt, och förhandlare Abdukadir Abdulle förespår tuffa förhandlingar:

– Vi ser tydligt att ett år med ökade levnadskostnader och historiskt höga hyreshöjningar har pressat hyresgästerna hårt. Många kämpar med att få hushållsbudgeten att gå ihop. Att Bollebo i ett sådant läge vill lägga hela notan på sina hyresgäster är helt enkelt inte rimligt.

– Vi förutsätter att Bollebo, som ett allmännyttigt bostadsbolag, tar en mer återhållsam roll och gör alla besparingar och effektiviseringar de bara kan. Några hyreshöjningar över det som är absolut nödvändigt kommer vi inte acceptera. Nu gör vi oss redo för tuffa förhandlingar.

Bollebos krav skulle för en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter innebära att hyran går upp 622 kronor i månaden eller 7 464 kronor per år, det vill säga mer än en extra månadshyra.