Text från TT

Blekinges kommuner äger allt mindre del av hyresrätterna

Kommunerna i Blekinge äger en allt mindre del av länets hyresrätter. Det visar siffror från Hyresgäst­föreningens nya lägesrapport. Försäljning av hyresrätter och den låga byggtakten har lett till att de allmännyttiga bostadsbolagen i länet äger en mindre andel av bostäderna. – En direkt konsekvens av detta är att politikerna urholkar det viktigaste verktyg de har för att se till att alla invånare har en bostad, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Blekinges allmännyttor har mellan åren 2013 och 2022 minskat sin andel av länets hyresrätter med 1,8 procent. År 2022 ägde Blekinges allmännyttor 15,5 procent av länets alla hyresrätter, år 2013 ägde de 17,32 procent. Minskningen kan jämföras med siffran för hela landet som är -1,5 procent. Anledningen är en kombination av att allmännyttorna byggt färre nya bostäder och att de har sålt lägenheter.

- Det kan låta lite med 1,8 procent, men det handlar om tusentals lägenheter. Allmännyttan är en kommuns viktigaste verktyg i bostadspolitiken. När kommunerna äger en mindre del av bostäderna innebär det också att de har mindre chans att påverka bostadsmarknaden. Det blir svårare att komma med åtgärder som ser till att det faktiskt finns bostäder för alla, säger Inger Borg.

Hyresgäst­föreningen uttrycker en oro över utvecklingen och menar att allmännyttan spelar en viktig roll i svensk bostadspolitik. Föreningen har därför kommit med tre förslag på åtgärder som man menar ska vända trenden och ge kommunerna större möjligheter att påverka.

  • Inför förmånliga bygglån och investerings­stöd för att få i gång byggandet igen. När företagen ställer in eller skjuter upp byggstarter måste staten förse marknaden med förmånliga bygglån som ersätter det dyra egna kapitalet, mot att en lägre hyra sätts.
  • Kommunal byggbonus. Stöd kommuner som planerar efter behovet genom en kommunal byggbonus. Det ger starka incitament att tillhandahålla mer mark, samtidigt som behovet av att sälja för att investera minskar.
  • En ny förvärvslag, där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta i syfte att förhindra kortsiktiga och spekulativa aktörer från att köpa upp hyresfastigheter.

Här kan du läsa Hyresgäst­föreningens lägesrapport: https://www.hyresgastforeningen.se/bostadsfakta/rapporter/hyresgasternas-lagesrapport/