Blekinges bostadsbrist har ökat med över 1 000 bostäder.
Blekinges bostadsbrist har ökat med över 1 000 bostäder.

Blekinges bostadsbrist har byggts på med över 1 000 bostäder

Trots byggandet av fler bostäder i Blekinge har bostadsbristen inte minskat, utan i stället ökat. Sölvesborg är den enda kommunen i länet som har lyckats minska sin bostadsbrist, med 48 bostäder. Sämst ser det ut i Ronneby, där bostadsbristen har byggts på med 427 bostäder. En ny rapport från Hyresgäst­föreningen visar siffror på bostadsbyggandet i förhållande till befolkningsökningen, under åren 2010 – 2019.

I Hyresgäst­föreningens nya rapport Miljonärsprogrammet, presenteras siffror på byggandet i landets alla län och kommuner under åren 2010 – 2019. Rapporten visar att många av kommunerna visserligen har byggt många nya bostäder, men att befolkningen har ökat i en högre takt. Därför har den faktiska tillgången på bostäder minskat i stället för att öka. Man har helt enkelt byggt på bostadsbristen.

- Blekinge är i desperat behov av fler bostäder, det tror jag att de allra flesta som bor här har märkt av. Det behövs särskilt hyresrätter. Vi har till exempel många unga som står och väntar på att kunna flytta hemifrån och som behöver ett bra boende. Det nya normala kan inte vara att man ska tvingas bo kvar hemma tills man är 30 år, bara för att staten inte kan uppfylla sina skyldigheter att se till att det finns bostäder för alla, säger Inger Borg, ordförande Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Enligt rapporten är det främst kommunerna och företag som tagit ansvaret för byggandet av nya bostäder, med ökad kommunal skuldsättning som följd. Författaren menar också att det under perioden har varit ett ovanligt gynnsamt läge för byggande, med låga räntor och ett stort behov av nya bostäder.

- Bostadsbristen har inte minskat, trots bra förutsättningar och nu stannar dessutom mycket av bostadsbyggandet upp på grund av den krisande ekonomin. Det bådar inte gott för framtidens hyresgäster. Nu är det dags att staten tar sitt ansvar, allt kan inte hänga på kommunerna, säger Inger Borg.

Alla kommuner i Blekinge förutom Sölvesborg har enligt rapporten haft en byggtakt som byggt på bostadsbristen. Ronneby har byggt så pass lite i förhållande till sin befolkningsökning att bostadsbristen i kommunen har ökat med 427 bostäder. Även i Karlskrona, Karlshamn och Olofström har man byggt för lite och ökat sin bostadsbrist med över hundra bostäder.

 

Kommun

Nya bostäder

Förändring tillgång på bostäder

Karlshamn

534

-244

Karlskrona

1 279

-361

Olofström

52

-110

Ronneby

182

-427

Sölvesborg

367

48

Totalt Blekinge

2 414

-1 217

Siffrorna är uppdaterade 27/4 klockan 11.30