Beslut från HMK - nya hyror klara för Gotlandshems hyresgäster

I november strandade Gotlandshem förhandlingarna om 2024 års hyror efter rekordkrav på hela 17,53 procents höjning. Beslutet om nya hyror gick då för avgörande till Hyresmarknadskommittén (HMK), där en opartisk ordförande nu har tagit beslut om att Gotlandshem får höja hyran med 5,6 procent. Ur ett hyresgästperspektiv är det en mycket hög höjning. Samtidigt menar Hyresgäst­föreningen att det visar att en oberoende part har bedömt Gotlandshems yrkande som långt ifrån rimligt.

Tidigare i november avbröt Gotlandshem hyres­förhandlingar med Hyresgäst­föreningen, det kommunala bostadsbolagets hade då krävt en höjning med 17,53 procent för 2024. Fullständigt orimligt menade Hyresgäst­föreningen. Nu har Hyresmarknadskommittén (HMK) genom en opartisk ordförande tagit ett beslut om att Gotlandshem får höja hyrorna med 5,6 procent från 1 januari 2024. När HMK fattat ett beslut är parterna skyldiga att teckna ett avtal utifrån det.

Hyresgäst­föreningen anser att beslutet är för högt och konstaterar att det kommer bli tufft för många hyresgäster, men ser samtidigt att beslutet med tydlighet visar på orimligheten i Gotlandshem krav på över 17 procent i höjning.

– Gotlandshem är ett allmännyttigt bostadsbolag och har ett stort socialt ansvar för att säkerställa trygga hyresrätter till rimliga kostnader i kommunen. Deras krav på chockhöjningar på över 17 procent var verklighetsfrånvänt, skulle det ha gått igenom hade det fått förödande konsekvenser för många hyresgäster som redan har det tufft. Kommitténs beslut är långt ifrån vad Gotlandshem har begärt, men även 5,6 procents höjning är högt och kommer bli tufft för många hyresgäster att bära, säger Stefan Uddebrant, ordförande Hyresgäst­föreningen Gotland.

Det här är femte året på raken som Gotlandshem väljer att lämna de lokala förhandlingarna. Under flera år har de också krävt avsevärt högre höjningar än nästan alla andra bolag i landet. Hyresgäst­föreningen menar att det nu är dags att Gotlandshem tänker om, så att parterna framöver kan mötas med ömsesidig respekt och gemensamt ansvar för att lösa förhandlingarna lokalt och i god tid.    

– Vi har redan kommit överens med många andra allmännyttiga bostadsbolag, även om det har varit tuffa förutsättningar går det att hitta kompromisser om viljan att ta ansvar finns. Men med Gotlandshem verkar det just nu vara en omöjlighet. Beslutet är högt, men det visar också på hur pass orimligt Gotlandshems krav var. Vi hoppas ändå så klart att Gotlandshem framöver kan se fördelarna med att på ett konstruktivt sätt genomföra förhandlingarna lokalt mellan parterna, säger Susanne Davidsson, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen.

– Vi är besvikna över att datumet för höjningen inte flyttades fram, så att hyresgästerna sluppit retroaktiviteten. Om Gotlandshem varit intresserade av att ta gemensamt ansvar i lokala förhandlingar är jag övertygad om att vi kunnat bli klara tidigare, säger Stefan Uddebrant, ordförande, Hyresgäst­föreningen Gotland.

 

För mer information, kontakta: 

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgäst­föreningen
Telefon: 0706396171
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se

Susanne Davidsson, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen
Telefon: 0703956422
E-post: susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se