Flerbostadshus-  Familjebostäder
Flerbostadshus- Familjebostäder

Beslut från HMK - nya hyror klara för Familjebostäder och Stockholmshems hyresgäster

I december strandade Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag förhandlingarna om 2024 års hyror. Beslutet om nya hyror gick då till Hyresmarknadskommittén (HMK) för avgörande, som genom en opartisk ordförande tagit beslut om att Familjebostäder och Stockholmshem får höja hyrorna med 5,3 procent i genomsnitt, från 1 januari 2024.

Tidigare i december avbröt Stockholms stads allmännyttor, Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder hyres­förhandlingarna med Hyresgäst­föreningen. De kommunala bostadsbolagen hade då krävt en höjning med 7,8 procent för 2024. Orimligt högt menade Hyresgäst­föreningen. Ett av bolagen Svenska Bostäder valde till slut ändå att slutföra förhandlingarna lokalt med Hyresgäst­föreningen utan inblandning från Hyresmarknadskommittén.

Hyresmarknadskommittén har genom en opartisk ordförande tagit ett beslut om att de andra två bolagen, Familjebostäder och Stockholmshem får höja hyrorna med 5,3 procent i genomsnitt från 1 januari 2024. Höjningen berör cirka 49 000 lägenheter. När HMK fattat ett beslut är parterna skyldiga att teckna ett avtal utifrån det, vilket nu har gjorts.  

Hyresgäst­föreningen anser att beslutet är för högt och konstaterar att det kommer bli tufft för många hyresgäster att bära. Årets förhandlingar präglas av ett ovanligt ansträngt ekonomiskt läge. Samhället befinner sig i en kostnadsutveckling med inflationen som drabbat hyresgästerna hårt.

– Stockholms stads allmännyttor har ett stort samhällsansvar att bära för att säkra trygga hyresrätter med rimliga hyror i staden. Kommitténs beslut är lägre än vad Stockholmshem och Familjebostäder har krävt, men även 5,3 procents höjning är väldigt högt och kommer bli svårt för många hyresgäster att klara av, säger Jonas Larsson, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem. 

Hyresgäst­föreningen har i sina ställningstaganden under förhandlingarna med bolagen utgått från den partsgemensamma överenskommelsen om grunder för de årliga förhandlingarna. Där tas det hänsyn till den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, till hyresvärdarnas behov lokalt och till hyresgästernas situation.

– Vi beklagar att Familjebostäder och Stockholmshem valde att Hyresmarknadskommittén skulle besluta om årets hyra. Bäst i längden för både hyresgästerna och bolagen är om förhandlingarna sköts lokalt mellan parterna som kan de lokala förutsättningarna. Det har varit tuffa förhandlingar, men vi har gjort att allt vi kan för hyresgästerna, säger Adam Hillawi, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen region Stockholm.

– De som drabbas mest av strandade förhandlingar är hyresgästerna. Vi är missnöjda över att bolagen inte ville flytta fram startdatumet för att slippa retroaktiva hyror. Nu är vi bekymrade över att det kan förvärra ett redan ansträngt ekonomiskt läge för hyresgästerna, säger Jonas Larsson, ordförande i Hyresgäst­föreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem. 

För mer information, kontakta: 

Adam Hillawi, förhandlingsledare, Hyresgäst­föreningen region Stockholm
Telefon: 0703791910
E-post: adam.hillawi@hyresgastforeningen.se