Förhandlare, Hyresgästföreningen
Förhandlare, Hyresgäst­föreningen

Bengtsforshus och Mellbo vill se kraftigt höjda hyror

Bengtsforshus och Mellerudsbostäder sällar sig till raden av kommunala bostadsbolag som vill se rekordhöjningar av hyrorna nästa år. Hyresgäst­föreningen kallar bolagens krav på 9,6 och 7,9 procent för helt orimliga.

Nu drar förhandlingarna ingång mellan Hyresgäst­föreningen och ytterligare två kommunala bostadsbolag i Dalsland. Bengtsforshus har aviserat att man vill höja hyrorna med 9,6 procent och Mellerudsbostäder (Mellbo) vill få igenom 7,9 procent.

Bengtsforshus 860 och Mellbos 646 hyreshushåll representeras av Hyresgäst­föreningen som menar att bostadsbolagen måste vara beredda på sjunkande marginaler. Det är den verklighet som gäller för hyresgästkollektivet och många andra företag när det är tuffa tider.

– Vi är på väg in i en lågkonjunktur efter att hyresgästerna redan har fått se sina ekonomiska marginaler kapade av drastiskt höga konsumtionspriser och svag löneutveckling jämfört med inflationen. Enbart priset på mat har ökat med 25 procent under de två senaste åren. Förra året tog även hyresgästerna ett stort ansvar för bostadsbolagens kostnadsutveckling genom historiskt höga hyreshöjningar. Bolagens krav tar inte alls hänsyn till hyresgästernas svåra situation, menar Hyresgäst­föreningens förhandlingsledare, Roshan Yigit.

Bengtsforshus krav skulle för en genomsnittstvåa på 60 kvadratmeter innebära att hyran går upp
498 kronor i månaden eller 5 976 kronor per år, det vill säga mer än en extra månadshyra. För en genomsnittstvåa hos Mellbo innebär kravet att hyran skulle stiga med 406 kronor.

I november presenterade Åmåls Kommunfastigheter ett krav på 9,3 procent men höjningen stannade på 5,05 procent i snitt efter förhandling med Hyresgäst­föreningen. Förhandlingen med Edshus, som kräver 9,3 procent, pågår fortfarande.