Bostaden en mänsklig rättighet. Bild I-L Cras
Bostaden en mänsklig rättighet. Bild I-L Cras

Är bostaden en rättighet eller en marknadsfråga?

Kan forskning hjälpa oss att argumentera för att bostaden bör ses som en mänsklig rättighet? Kan forskning hjälpa i arbetet för rimliga hyror och mot ökande segregation?

Att bostadsmarknaden måste ses i ett brett samhällperspektiv är en demokratisk ödesfråga.

Hyresgäst­föreningen Uppsala-Knivsta bjuder in till en föreläsning med utgångspunkt i temat En friare marknad - eller ett vidare samhällsperspektiv?

- För de flesta av oss är hemmet inte ett investeringsobjekt. Tyvärr har politiken allt mer hanterat hemmet som en handelsvara och hyresrätten som ett genomgångsboende.

Hur blev det så och hur tar vi oss ur den tanken? Det och mycket mer kommer vi att diskutera på föreläsningskvällen, säger Jens Nilsson, ordförande i Hyresgäst­föreningen Uppsala-Knivsta.

 

Emma Holmqvist och Markus Holdo är båda knutna som forskare till Institutionen för bostads-och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

De har olika utgångspunkter i sin forskning och kommer därför också att belysa föreläsningens tema på olika sätt.

 

Föreläsningen äger rum onsdag 10 maj klockan 18-19.30.

Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala, sal TR.

 

Välkomna önskar Hyresgäst­föreningen Uppsala-Knivsta.